Franskmennene i Bull vil lære av Norge

Suksessen til Bull - nå Integris - i Norge imponerer den franske ledelsen. De kommer for å lære av Kjell Rustis fokus på det menneskelige i forholdet til kunder og medarbeidere.

Administrerende direktør Kjell Rusti i Integris AS - tidligere Bull AS - liker formuleringer som uttrykker den menneskelige dimensjon. Han ser på mennesker som den viktigste komponenten i enhver IT-løsning. Han ser på sine medarbeidere som den viktigste årsaken til at selskapet tjener penger. Han har like store forventninger til ethvert kundeforhold som bruden til sin brudgom - det skal ideelt sett vare livet ut. Han snakker ikke om teknologi og systemer, men om kompetanse og ansvar.

Det dreier seg ikke om floskler, men om en strategi for å leve godt under vanskelige og stadig skiftende markedsforhold.

- Vi har valgt å distansere oss fra den "touch and go" praksisen som preger mye av IT-bransjen i Norge, sier Rusti.

Han har formulert alternativet til raske salg i denne vendingen: "Hjelpe virksomheten gjennom hele verdikjeden fra konseptutvikling til gjennomføring og forvaltning av IT-løsningen."

- Vi tar ansvar over tid både for kunden og for det vi har skapt. Vi merker at markedet begynner å bli lei av å snakke med EDB og Merkantildata. Ta for eksempel Remedy, et kjent system for kundekontakt. Vi er ikke alene om å selge det. Men når vi selger det, sørger vi for at det spiller sammen med kundens øvrige systemer slik at det gir det utbyttet det er ment å gi. Det dreier seg ikke bare om å selge. Det gjelder å gi kunden sikkerhet for at det som kjøpes vil fungere i framtida. Det er ikke bare konsept. Det er også gjennomføring.

Rusti sier han skjønner den ambivalensen mange IT-folk føler når de stilles overfor et tilbud om "outsourcing". Samtidig er det outsourcing han mener når han følger opp "gjennomføring" med "forvaltning" av IT-løsninger. Han har fått til tre store outsourcingkontrakter siden nyttår.

- Ambivalensen er velbegrunnet. Vi merker godt at outsourcing fører til en maktforskyvning fra bedriftens egne medarbeidere til forvalterne. Ledelsen synes dette er i orden. Men IT-folkene har vansker med å godta det. Jeg skulle ønske vi kunne finne et annet ord som uttrykker det vi egentlig mener når vi snakker om outsourcing, Poenget er at vi tilbyr å overta en funksjon, en bestemt tjeneste eller type av tjenester, slik at løsningen samlet sett blir bedre og billigere. Det er ikke all outsourcing som har dette som ledesnor, men det er slik vi ønsker å gjøre det.

Denne innstillingen er ikke bare humanistisk motivert. Den betyr klingende mynt i konsernkassen. Rusti tjener penger, samtidig som han styrer en trygg og utfordrende arbeidsplass med et forholdsvis høyt lønnsnivå. Han økte staben med ti prosent i forrige kvartal - omsetningen økte med 12 - og bedyrer at han ikke har problemer med å skaffe erfarne folk. Kledelig beskjedent sukker han, uten å trekke på smilebåndet: "Vi er i grunnen konkurransedyktige på alt."

Med 250 av Integris' 10.000 konsulenter, ruver ikke den norske avdelingen i toppsjef Cyrille du Peloux' bevissthet. Men herren kommer på norgesbesøk i begynnelsen av juni, for å lære av Rustis modell og filosofi.

- [Integris] Norge blir et forbilde innen Integris på en bedriftskultur for et selvstendig kundeorientert konsulentselskap, tror Rusti.

Til toppen