Franskspråklig webtvist lagt død

Anken mot avvisningen av en sak som franske språkaktivister prøvde å fremme mot nettstedet til Georgia Tech Lorraine, er også avvist.

Saken ble avvist av retten i juni i fjor (se referansen øverst til høyre for denne artikkelen). Ankeinstansen opprettholdt rettens formelle begrunnelse, at gruppene Défense de la langue française og Avenir de la langue française skulle ha varslet en offentlig anklageinstans før de fremmet søksmålet, skriver Reuters.

Gruppene likte ikke at den franske filialen til den amerikanske høyskolen Georgia Institute of Technology drev et nettsted på engelsk. All undervisning på skolen er på engelsk, og flytende engelsk er et opptakskrav. Derfor mente skolen at ingen potensielle studenter kunne ha glede av nettstedet uten å kunne engelsk.

I dag er nettstedet til Georgia Tech Lorraine, som henvender seg til hele Europa, trespråklig: fransk, tysk og engelsk. Skolen spiller en viktig rolle i oppbyggingen av et teknologisk miljø i området rundt Metz, på tvers av språkbarrierer.

Den franske Loi Toubon bannlyser all ikke-franskspråklig reklame i Frankrike. Saken mot Georgia Tech Lorraine er første gang loven er blitt prøvet i forbindelse med Internett. Forkastingen av anken på et formelt grunnlag betyr at loven ennå ikke er vurdert mot Internett. Hvis aktivistene mener alvor, finnes det mange eksempler på franske nettsteder som i varierende grad kan sies å drive reklame på forbudte språk.

Til toppen