Fraråder Apples iPhone i bedriftsmiljøer

Analytikere fraråder IT-ledere å støtte Apples iPhone i bedriftenes IT-løsninger

Fraråder Apples iPhone i bedriftsmiljøer
Bilde:

Selv om Apples iPhone ennå ikke har blitt tilgjengelig for publikum, mener en rekke analytikere at mobilen vil ha svakheter som gjør den risikabel eller uegnet å bruke i bedriftsmiljøer. Sikkerheten ventes rett og slett ikke å bli god nok.

- Det virker som om Apple slipper en enhet uten tanker om bedriftssikkerhet, sier Andrew Storms, daglig leder for sikkerhetsselskapet nCircle.

- Den kommer til å komme inn i bedriftsnettverkene uansett om vi liker det eller ikke, og den er et mareritt for sikkerhetsgruppene, mener Storms.

Han får støtte fra blant annet Gartner.

- Vi forteller IT-ledere om ikke å støtte den, fordi Apple ikke har noen intensjoner om å støtte bruk av iPhone i bedriftene, sier analytikeren Ken Dulaney til NetworkWorld.com.

- Dette er helt grunnleggende en iPod-mobil med noe mer funksjonalitet, og det er viktig at den blir ansett som dette, sier Dulaney.

Blant den funksjonaliteten flere av analytikerne mener vil mangle, er slik som støtte for direkte tilknytning til Microsoft Exchange eller Lotus Notes, kryptering av data og dataforbindelser, en brannmur og mulighet til fjernsletting av data hvis mobilen mistes eller blir stjålet.

Apple har sørget for at iPhone er basert på et veldig lukket system. Blant annet støttes kun webbaserte tredjepartsapplikasjoner. Noe av hensikten med dette er å gjøre iPhone sikrere ved å hindre kriminelle i å skrive ondsinnet kode til mobilen. Men sikkerhetskonsulenten Rob Enderle, som leder selskapet Enderle Group, sier til Forbes.com at Apples lukk-og-lås-strategi vil slå tilbake.

- Apple kommer ikke til å gjøre det enkelt å skrive noe til denne saken, men å gjøre det enkelt og å gjøre det umulig er to forskjellige ting, mener Enderle.

Det er flere faktorer som har betydning for sikkerheten til iPhone. Det ene er at lite tyder på at det vil komme tredjeparts sikkerhetsprogramvare til mobilen. Dessuten, til tross for at programmeringsgrensesnittene ikke er offentliggjort, er programvaren i iPhone basert på kjente løsning som Mac OS X og Safari.

Sikkerhetseksperten David Maynor, som har et meget anstrengt forhold til Apple, har funnet en sårbarhet i alle dagens utgaver av Safari, som han mener også vil finnes i iPhone-utgaven. Sårbarheten skal åpne for fjernkjøring av programvare. Men Maynor vil ikke avsløre detaljer om sårbarheten før han har fått bekreftet om den finnes i iPhone.

Den viktigste faktoren er trolig utbredelsen av iPhone. Det er ventet at salget rett etter lanseringen vil være svært høyt, men det er fortsatt usikkert om dette vil vedvare. Får iPhone etter hvert en utbredelse som begynner å ligne på iPod for noen år siden, vil den være en attraktiv plattform å utnytte, mener Scott Weiss, leder for sikkerhetsselskapet Ironport.

- Risikoen for utnyttelse avhenger av hvor stor markedsandel mobilen kan oppnå, sier han.

Med et forventet salgstall det første året på 10 millioner enheter, vil det ta tid før utbredelsen er like stor som mobiler basert på relativt mye brukte operativsystemer som Windows Mobile og Symbian.

Les mer om: