Fraråder nettskatt

Det amerikanske skattedepartementet fraråder i en rapport å innføre særskatter på nettet.

Det amerikanske skattedepartementet fraråder i en rapport å innføre særskatter på nettet.

Problemer med å kontrollere handelsvirksomhet på nettet, har satt fart i diskusjonen om særskattelover på internett. Nå ser det imidlertid ut til at dette ikke blir en realitet. En ny rapport fra The Treasury Department datert 21.11.96 frarådes både særskattlegging av virksomheter som opererer på nettet, men også den mye omtalte bit-avgiften. (Bit-avgiften skulle være en avgift som ble avmålt i forhold til overførte bit.)

Hovedargumentet er at skattelovene skal utformes på en måte som gjør at de kan anvendes på flere områder og "opprettholde nøytralitet, rettferdighet og enkelhet", som det heter i rapporten.

Til toppen