Fred Olsen vil løse en politisk konflikt

- Samarbeidet mellom Norsk Investorforums prosjekt IT Fornebu og KLPs prosjekt Technoport skal bidra til å løse en politisk konflikt, sier generalsekretær Per Morten Vigtel i Norsk Investorforum til digi.no.

- Samarbeidet mellom Norsk Investorforums prosjekt IT Fornebu og KLPs prosjekt Technoport skal bidra til å løse en politisk konflikt, sier generalsekretær Per Morten Vigtel i Norsk Investorforum til digi.no.

Vigtel forteller at det var Technoport som tok initiativet, og at sammenslåingen mellom de to prosjektene er et resultat av grundige forhandlinger.

- Vi oppfatter at en slik løsning var ønsket fra politisk hold. Vi har arbeidet med vårt konsept i tre og et halvt år det ikke er så lett å forandre på raskt. Vi mener at konkurranse er bra, men at striden rundt senteret også har hatt uheldige sider. Nå vil vi være med på å løse en politisk konflikt.

Et av de viktigste skillene mellom Technoport og IT Fornebu er arealdisponeringen.

- I denne omgang dreier konkurransen seg bare om statens område. Vi ønsker også å kjøpe en del av Oslos område for å komme opp i over 500 mål. Avtalen med KLP gjelder bare det området som staten disponerer.

I ettermiddag skjer det fjerde forhandlingsmøtet mellom Statsbygg og de konkurrerende prosjektene.

På de tre første møtene - to på forsommeren og et 9. august - har IT Fornebu, Technoport og Nettverk Fornebu (prosjektet til Orkla, Storebrand og ICA/Hakon) forhandlet hver for seg. I ettermiddag møter Statsbygg en felles delegasjon fra IT Fornebu og Technoport, og snakker deretter med Nettverk Fornebu.

- Det sentrale temaet i diskusjonen med IT Fornebu og Technoport blir å kartlegge hva som er innholdet i det nye felles forslaget, sier Statsbyggs forhandlingsleder Rolf Jensen til digi.no.

- Prosjektene har hatt hver sine forutsetninger. Det er ikke bare å legge dem oppe på hverandre.

Etter tidsskjemaet skulle Statsbygg levert sin innstilling til Nærings- og handelsdepartementet mandag morgen.

- Det kan hende vi må be om ytterligere tid, innrømmer Jensen. Han avviser at dette skulle ha noen konsekvenser for det øvrige skjemaet, og antar at "vinneren" vil kunne utpekes seinest 20. september som planlagt.

Til toppen