Freetrax må hente millioner i knusktørt marked

Den norske musikktjenesten Freetrax sliter med inntjeningen, og er nå ute i finansmarkedet for å hente mer penger til den videre driften. Et tilbud skal ha kommet inn, og vil bli behandlet på en ny ekstraordinær generalforsmaling i begynnelsen av januar. Men de eksisterende eierne vil ikke spytte mer penger inn i butikken.

Den norske musikktjenesten Freetrax sliter med inntjeningen, og er nå ute i finansmarkedet for å hente mer penger til den videre driften. Et tilbud skal ha kommet inn, og vil bli behandlet på en ny ekstraordinær generalforsmaling i begynnelsen av januar. Men de eksisterende eierne vil ikke spytte mer penger inn i butikken.

Freetrax AS er en norsketablert musikk-tjeneste, som var tenkt som en alternativ distribusjonskanal for artister som enten var lei sine gamle plateselskaper eller så langt ikke hadde fått seg noen platekontrakt. Og ifølge selskapet selv har det vært et stort behov for tjenesten, og artistene har formelig stått i kø for å få lagt ut sine låter i tjenestenes virtuelle platehyller.

Det har imidlertid blitt klart at det ikke har vært noen stor strøm av penger tilbake i kassen for selskapet. Pengebeholdningen har hele tiden minket, og etter hvert blitt så få midler igjen for å drive videre at en konkurs kun kan avverges med ytterligere kapitalinnskudd.

Etter det digitoday.no erfarer skal styret ha gitt ledelsen frist frem til den ekstraordinære generalforsamlingen i dag, 'bitte-lille julaften', med å skaffe penger til veie, ellers blir skifteretten og konkurs neste stopp.

Scandinavia Online AS (SOL) er en av de største aksjonærene og har vært med i selskapet, siden man inngikk en distribusjonsavtale for Freetrax' musikk gjennom SOL-portalene i februar i år. For dette fikk SOL 20 prosent av aksjekapitalen i musikktjenesten. De har i ettertid fått sin eierpost utvannet til 17 prosent, da SOL ikke har deltatt i nyere emisjoner som er foretatt i musikkselskapet.


Før forrige emisjon i vår ble Freetrax priset til 50 millioner kroner, og man hentet inn rundt 7 millioner den gang. Men siden har markedet sunket betraktelig og det er snakk om klart lavere nivåer enn dette når selskapet samtaler med aktuelle partnere.

Til digitoday.no opplyser SOL at de heller ikke denne gangen vil delta med i emisjonen i form av penger.

- Vår policy er at vi bidrar med distribusjon, ikke penger, til våre partnere, sier Thomas Ranje, finansdirektør i SOL, til digitoday.no.

- Skulle det gå slik at man ikke lykkes med å hente inn penger så må man se på de andre alternativer man har, også salg av elementer i boet for å skaffe penger eller å gå til skifteretten, sier Kristin Skogen Lund til digitoday.no.

- Det er en helt naturlig konsekvens av at man ikke har penger igjen til den videre driften. Men vi vil likevel hjelpe til så godt vi kan selv om dette ikke er i form av penger, poengterer Skogen Lund.

Partnersjef i SOL, Espen Agdestein er av samme oppfatning når han snakker med digitoday.no.

- Freetrax har et veldig godt innhold og bidrar til reell verdiskapning på SOL, og det genereres mye trafikk fra tjenesten. Og for SOL vil det i så måte være et reelt tap om tjenesten opphører, sier Agdestein.

Freetrax tvinges nå ut i et sterkt fallende og meget vanskelig marked for å hente mer penger fra nye aktører. Etter det digitoday.no erfarer skal det ikke være snakk om store beløp som Freetrax skal hente inn. I tradisjonell "dot.com-sammenheng" blir det i hvert fall for småpenger å regne. Et sted mellom én og to millioner kroner har vært nevnt av flere finansielle aktører som har vært kontaktet av Freetrax.

Christian Bernau, business developer i CG Holding som eier 2,5 prosent og har styreplass i Freetrax, uttaler til digitoday.no at hvis et selskap ikke har egenkapital eller cash igjen, så har man også en forpliktelse til ikke å kjøre selskapet på kreditorers regning. Og det er styret og styreformannens jobb å påse at det ikke kommer så langt.


Forvaltere er lite villige til å skyte inn penger nå som deres avkastning allerede er ødelagt. Og man øker ikke eksponering i riskoprosjekter da .Nå har man ikke kommet så langt at kreditorene står og banker på døren hos Freetrax, men man skal også dekke lønn til de åtte ansatte som står på lønnslisten.

I Freetrax er man derimot optimister og David Gjester som fungerer som daglig leder i selskapet kan bekrefte overfor digitoday.no at selskapet er ute i markedet for å hente penger til den videre driften, men vil ikke oppgi noe om hvor mye penger det er snakk om , ei heller om hvor stor eierandel man tilbyr.

Freetrax avholdt en ekstraordinær generalforsamling i dag, hvor blant annet den nye emisjonen, driften videre og spørsmålet om en eventuell nedleggelse ble tatt opp. Her ble det etter det digitoday.no kjenner til gått gjennom det arbeid som så langt har vært gjort med å skaffe til veie nye driftsmidler, uten at man hadde noen plan for den videre finansiering klar.

Derimot har man fått inn et tilbud som skal være av så stor interesse at det ble besluttet at man skal avholde en ny generalforsamling om 14 dager.

Hvem det er som har fremkommet med det nye tilbudet vil David Gjester ikke si noe om.

- De midler som vi henter i i denne omgangen skal vi benytte til delvis drift, men også til å utvikle til en streamingsapplikasjon på mobiltelefon. Dette skal vi gjøre sammen med Telenor, MODE International Ltd og Onsite Solutions AS. Teknologien skal være klar i løpet av slutten av første kvartal 2001. Dette er uhyre komplisert teknologi som krever at flere arbeider sammen, så vi garanterer ikke en oppstart i den perioden, men målsettingen er der, sier Gjester til digitoday.no.

- For driften regner vi med at tjenesten vil gå i break-even på egen drift i løpet av første halvår 2001, legger han til.

En tredje stor aksje-eier, Zabaro - med Erik Henriksen på laget - har deltatt i tidligere emisjoner og sitter nå på rundt 10 prosent av aksjekapitalen i Freetrax. Investeringsselskapet som har utenlandsk base har også i denne runden vært trukket frem som en aktuell kandidat for å skyte inn mer penger.

digitoday.no har imidlertid ikke fått bekreftet hvorvidt dette er korrekt, men på spørsmål om hvordan selskapet forholder seg til debatten på dagens generalforsamling og det som ligger til votering om 14 dager, heter det fra ledelsen i Zabaro at "man er avventende" til det tilbudet som er kommet inn, og at man vil vurdere dette når alle detaljer ligger på bordet ved neste generalforsamling.

Freetrax lanserte for omlag to måneder siden sin nye webløsning, og har også startet opp i Danmark og Sverige.

- Vi har 200 artister i 'wannabe-avdelingen', og trafikken vokser bra. Nå har vi omlag 40.000 sidevisninger om dagen og rundt 150.000 unike brukere i måneden og cirka 10.000 registrerte medlemmer, sier David Gjester til digitoday.no.

Hvor god omsetningen fra Dayrates AS sitt annonsesalg er, ønsker ikke David Gjester å kommentere. Men selskapet planlegger å gå tilbake til DoubleClick Norge i løpet av neste kvartal.

- Vi skulle helst sett at både Dayrates og Doubleclick ville selge for oss, men slik det ser ut i dag virker ikke som et slikt samarbeid er den mest sannsynlige løsningen, sier Gjester til digitoday.no.

Til toppen