– Frekvensmangel kan strupe Afrika

Landene sør for Sahara må gi mobiloperatørene større spillerom, sier GSMA.

– Frekvensmangel kan strupe Afrika
Mobilpenetrasjonen i Afrika sør for Sahara er nå 50 prosent og ventes å øke til 75 prosent i 2016. Det legger et grunnlag for kraftig økonomisk vekst, forutsatt at nettverkene dimensjoneres for å tåle den forventede økningen i datatrafikk. Det fordrer igjen at landene frigjør frekvenser, heter det i en rapport fra GSMA. Bilde:

Sju av verdens ti raskest voksende økonomier er afrikanske land sør for Sahara. Tilgang på mobiltelefoni og andre mobile tjenester som følge av liberaliseringen av telekomsektoren spiller en viktig rolle i denne utviklingen.

Afrika sør for Sahara omfatter 47 land med en samlet befolkning på over 840 millioner mennesker. Fra omtrent null i 2000 har mobilpenetrasjonen nå nådd 50 prosent, og ventes å nå 75 prosent i 2016. Penetrasjonen varierer kolossalt fra land til land. På bunn er Eritrea og Etiopia med henholdsvis 6 prosent og 17 prosent. Krigsherjede Somalia har 35 prosent. Nabolandene Malawi, Zambia og Zimbabwe har henholdsvis 28 prosent, 63 prosent og 75 prosent. Ti land har over 90 prosent, fra Congo med 93 prosent, deretter Côte d’Ivoire (Elfenbenskysten), Mauritius, Seychellene, Cape Verde, Namibia, Gambia, Sør Afrika, Botswana og Gabon (164 prosent!).

Veksten kan føres tilbake til hensiktsmessige regler – inspirert av Den internasjonale teleunionen ITU – og private investeringer. I nøkkellandene Nigeria, Tanzania, Sør Afrika, Kenya og Ghana har mobiloperatører de siste fem årene investert 16,6 milliarder dollar, hvorav 2,8 milliarder i fjor. Fra 2007 til 2012 er tallet på basestasjoner økt med 250 prosent.

Mobiltelefonien er følgelig på plass, og virker godt ivaretatt. Bransjeforeningen GSMA roper imidlertid et varsko fordi det spøker for neste trinn i utviklingen: mobil data.

Internettaksess i disse landene er avhengig av mobilsektoren. Det er 28 ganger så mange mobile linjer som fastlinjer. Mobilt bredbånd er følgelig nøkkelen til å tilby nye tjenester.

I en ny rapport, Sub-Saharan Africa Mobile Observatory 2012 advarer GSMA at utviklingen av mobilt bredbånd støter på hindringer som landenes myndigheter må gripe fatt i.

Den viktigste hindringen er manglende tilgang til frekvenser. En annen hindring er manglende lisenser for 3G og LTE («4G»).

GSMA foreslår at den såkalte digitale dividenden, det vil si 700 MHz og 800 MHz-båndene fra analog tv, frigis til mobilt bredbånd, sammen med 2,6 GHz-båndet. De ber videre om at 1800 MHz-båndet legges ut til 3G og LTE.

De viser til beregninger gjennomført av Deloitte & Touche, som tyder på at disse utvidelsene vil samlet sett bidra til en verdiøkning på 33,6 milliarder dollar i perioden 2015 til 2020, og til 15 millioner nye arbeidsplasser. En vesentlig del av denne verdiøkningen vil komme statskassene direkte til gode gjennom økte skatteinngang.

GSMA advarer også mot en pågående tendens blant afrikanske myndigheter til å skattelegge mobilt forbrukerutstyr. Denne tendensen skjerpes nå av nye avgifter på mobile tjenester.

Rapporten viser særlig til Kenya, som gjennom M-PESA er et globalt foregangsland innen mobil betaling. M-PESA gir vanlige folk muligheter til digital betaling, og spiller en avgjørende rolle ikke bare i økonomien, blant annet fordi den motvirker korrupsjon. Myndighetene har nylig vedtatt å skattelegge digitale betalingstjenester med 10 prosent, en utgift som tilbyderne nødvendigvis må hente inn ved å øke kostnadene til brukerne.