Fremdeles bånn i telekom

Den amerikanske investeringsbanken Merrill Lynch tror ikke på noen opptur for leverandørene til telekombransjen før til neste år.

Selv om det for en del aksjer har sett litt bedre ut i sommer, er dette svært løst fundert, mener Merril Lynch, som riktignok mener at gode resultat fra Cisco kan bedre situasjonen noe på kort sikt, men som generelt sett ikke vil endre bankens konklusjon. Det er at det er lite som tyder på en umiddelbar bedring av sektorens underliggende vekst.

Blant selskapene som banken kommenterer er Nokia, Ericsson og Alcatel. For Nokias del er det etterspørselen etter mobiltelefoner som er avgjørende. Og det er ingen signaler som tyder på økt etterspørsel så langt i år.

Ericsson forventes å ikke kunne bedre lønnsomheten på grunn av den svake etterspørselen. Banken mener selskapet har klart å få ned kostnadene som igjen skal kunne gi seg utslag i bedre marginer, men er fremdeles bekymret og tror ikke bedre markedsforhold skal gjøre verden lettere for det svenske industrilokomotivet. Det europeiske markedet tar unna vel en tredel av Ericssons nettleveranser, og uten vekst i etterspørselen vil selskapets maginer fortsatt presses.

Franske Alcatel er også svakt opp i sommer, men banken tror selskapet vil merke lavere utbyggingstakt hos operatører som er raske med å kutte i nyinvesteringer i fastnettet om markedet ikke tar seg opp i år. For Alcatel som har en større fastlinjeoperatasjon enn både Nokia og Ericsson vil derfor en bedret gjeldssituasjon hos operatører, økt etterspørsel etter bredbånd i privatmarkedet og økt kapasitetsutnyttelse være gode nyheter når de kommer.

Til toppen