Fremdeles kan du selge GSM til 29 av 30 jordboere

Bruken av mobiltelefoni basert på mobilstandarden GSM (global system for mobile communications) øker fremdeles sterkt, men ennå er det 29 av 30 som ikke har tilgang til slikt mobilabonnement.

Bruken av mobiltelefoni basert på mobilstandarden GSM (global system for mobile communications) øker fremdeles sterkt, men ennå er det 29 av 30 som ikke har tilgang til slikt mobilabonnement.

Nypubliserte tall fra brukerforeningen for GSM-operatører, GSM Association viser at det ved utgangen av oktober var 215 millioner brukere av mobilstandarden GSM i verden.

Dette betyr at 1 av 30 personer i verden har et GSM-abonnement, eller stikk motsatt kan en si at 29 av 30 ikke har tilgang til GSM-telefon.

Leder for GSM Assosiation, Michael Stocks, kunne på organisasjonens årsmøte i Montreal fortelle at GSM har potensiale for å vokse mer enn hva de mest otimistiske prognosene så langt har antydet. Bare i september kom det til 10 millioner nye GSM-kunder i verden, og tidligere har målsetningen vært i nå 25 millioner nye kunder i løpet av årets siste kvartal, slik at det ved årets slutt vil være en hvart milliard GSM-brukere i verden.

Og Stocks tror at det kan være så mange som 1 milliard GSM-brukere i verden i år 2005.

GSM har sitt utspring i europeisk telekomindustri, og er adoptert som den ledende mobilstandarden i verden. Mye av veksten skjer derfor også utenfor Europa. 30 prosent av GSM-kundene finnes i Asia, der en også finner verdens største GSM- og mobilmarkedet, Kina med over 30 millioner kunder. Men GSM-standarden opplever også god vekst i andre markeder, som Afrika og Latin-Amerika. Nylige dereguleringer i India gjør at GSM-organisasjonen tror at dette markedet vil vokse raskt.

En fjerdedel, eller vel 66 millioner, av verdens GSM-brukere har valgt kontantkortmodellen for sin mobilbruk.

Som kjent er GSM-bruken i Norge betydelig mer enn 1 av 30 mennesker, nærmere bestemt 1 av 2.

Til toppen