Fremgang i første kvartal for Elkjøp

Elkjøp-konsernet hadde et resultat for første kvartal på 8,3 millioner kroner før skatt. Sammenlignet med første kvartal i fjor, er dette en framgang på 6,2 millioner kroner.

Elkjøp-konsernet hadde et resultat for første kvartal på 8,3 millioner kroner før skatt. Sammenlignet med første kvartal i fjor, er dette en framgang på 6,2 millioner kroner.

Bedre logistikkhåndtering og økte markedsandeler sørget for et pent Elkjøp resultat i første kvartal. Konsernet økte omsetningen med drøyt 150 millioner sammenlignet med første kvartal i fjor, som følge av generell vekst for eksisterende butikkmasse og nyetableringer av stormarkeder i Norge, Sverige og Danmark. Resultat før skatt økte i perioden med 6,2 millioner, sammenlignet med første kvartal i fjor, og endte på totalt 8,3 millioner kroner.

I Sverige økte omsetningen med 34 prosent i perioden, men konsernet måtte likevel bokføre et driftsunderskudd på 2,9 millioner kroner, mot 2,4 millioner for samme periode ifjor.

- De tre første månedene i Sverige er normalt svake. Med tilvekst av stormarkeder som er i en etableringsfase var det heller ikke kalkulert med resultatfremgang i første kvartal. det er positive signaler fra markedet i Sverige og vi har grunn til å forvente en resultatfremgang for virksomheten i annet halvår, sier konsernsjef Thor Bjarmann.

Også i Danmark hadde Elkjøp konsernet et driftsunderskudd på 3,6 millioner i perioden, men dette er ifølge selskapet en naturlig konsekvens av den tidlige fase av etableringen den danske virksomheten fortsatt befinner seg i.

Hovedtall fra resultatregnskapet (tall i millioner kroner)

1. kvartal 97 1. kvartal 96
Driftsinntekter 730,3 576,0
Vareforbruk 573,5 471,3
Personalkostnader 58,3 37,6
Andre driftskostnader 72,7 46,7
Ordinære avskrivninger 10,7 8,0
Driftsresultat 15,2 12,4
Netto finans (7,0) (10,4)
Resultat før skatt 8,3 2,1
Til toppen