Fremgang og overskudd i EDB

EDB-sjef Endre Rangnes snudde fjorårets kvartals-underskudd til overskudd.

Fremgang og overskudd i EDB

EDB-sjef Endre Rangnes snudde fjorårets kvartals-underskudd til overskudd.

I tredje kvartal i fjor måtte EDB gjøre en liten opprydning og dermed endte det med et underskudd på 60 millioner kroner.

    Les også:

Det var et unntakskvartal, og i årets tredje kvartal gikk det markant bedre.

Omsetningen steg med 7 prosent og endte på 1,47 milliarder kroner.

Av dette bidro IT-drift med 930 millioner kroner, en vekst på bare en prosent sammenlignet med samme kvartal i fjor.

På forretningsområdet Løsninger var fremgangen større, men omsetningen mindre. Den endte på 329 millioner kroner, en fremgang på 10 prosent.

Størst vekst hadde EDB innen forretningsområdet applikasjonstjenester, som utgjorde 248 millioner i omsetning. Det var en fremgang på 16prosent.

Kvartalsoverskuddet endte på 119 millioner kroner.

EDB har kommet i gang med tjenesteutsetting til lavkostlandet Ukraina, og erfaringen så lang gir mersmak.

- Vi ser positive effekter av vår nearshore-satsing i Ukraina og vil derfor intensivere dette arbeidet i tiden fremover, sier konsernsjef Endre Rangnes i EDB Business Partner.

EDB har nå 600 medarbeidere i sine datterselskaper i Ukraina, og de har også etablert et eget IT-driftssenter der.

Til toppen