- Fremtidens arbeidstagere vil kreve sosiale nettsamfunn

Sosiale nettverk må inn i bedriftene. Det vil lønne seg, mener IBM og Workplace.

Arne Sigurd Rognan Nielsen (IBM), Morten Solberg (Working Place) og Frank Aaseli (IBM) mener bedrifter har mye å hente på å innføre sosiale nettverk.
Arne Sigurd Rognan Nielsen (IBM), Morten Solberg (Working Place) og Frank Aaseli (IBM) mener bedrifter har mye å hente på å innføre sosiale nettverk.

Sosiale nettverk må inn i bedriftene. Det vil lønne seg, mener IBM og Workplace.

Bruke av sosiale nettverk i bedriftene er fortsatt bare i støpeskjeen selv om både analytikere og eksperter spår en raskt vekst. David Gurteen mener at om fem år vil alle bedrifter ha sosiale nettverk i en eller annen form.

Men fortsatt er det mange bedrifter som vegrer seg for bruken og frykter at dette vil stjele av arbeidstiden.

IBM sier tvert imot og mener bedrifter vil spare tid og bli mer effektive.

- Sosiale nettverk handler om samhandling. Hvis jeg trenger å vite noe om et spesielt tema, kan jeg raskt hente opp en kontakt som jeg har «tagget» inn på akkurat det kompetansefeltet, sier samhandlingsekspert Arne Sigurd Rognan Nilelsen i IBM til digi.no.

Sammen med kollega Frank Aaseli og Morten Solberg i Workplace Consulting jobber de aktivt ut mot både offentlig og private kunder for løsninger som gjøre bedrifter sosiale.

Rognan Nielsen forteller at de typiske bedriftene som ser på slike løsninger er der kompetansen sitter spredt og der kompetansen er selve «råstoffet» i produksjonen. Det kan være banker, ingeniørbedrifter, offentlige virksomheter som ønsker å finne, benytte og dele kompetanse på tvers av grensene som for eksempel samarbeidende kommuner.

Dersom 434 kommuner, 19 fylker og 341 statlige etater kjøper hvert sitt regnskapssystem hvert år, blir dette et lite effektivt bruk av våre skattepenger.

- Et sosialt nettverk som knytter enheter sammen vil kunne bidra til å dele kunnskaper på tvert og spare enorme beløp, mener Frank Aaseli.

Verktøyene gjør det enklere å kommunisere med kolleger, lettere å finne fram til personer med spesiell kompetanse og gjør det smidigere å jobbe sammen på tvers av landegrenser.

Sosiale nettverk kan også egne seg for høyskoler, universiteter og forskningsmiljøer som ønsker å utvide samarbeidet både innenfor egen institusjon, men også med andre samarbeidende institusjoner.

Workplace Consulting har selv tatt egen medisin etter at de overtok løsningen KIP, Kommunenes Informasjons- og Publiseringssystem og laget et nytt admin-grensesnitt ved hjelp av sosialt nettverk.

- Vi kommer til å gjøre mange fornyelser av denne løsningen i tiden som kommer, blant annet innføre en arena hvor vi inviterer våre kunder til å gi oss innspill på endringer og mangler, forteller Solberg.

- Workplace Consulting har allerede laget en lang liste over ny funksjonalitet som skal bli implementert i neste versjon med hjelp fra kundene selv.

Lotus Connections kombinerer IBMs programvare for virksomheter med Web 2.0-egenskapene i sosiale nettverk.

- Framtidens arbeidstakere vil kreve at denne typen samhandlingsverktøy kan benyttes på jobben fordi de har vokst opp med sosiale nettsamfunn som en del av deres hverdag, framholder Rognan Nilelsen.

Man kan også legge til kolleger i nettverktet ved at man på samme måte som i private sosiale nettverk, sender en forespørsel og ber andre legge deg til i sitt nettverk. Ansatte får hjelp til å styre nettverket og finne ekspertise i virksomheten.

Med widgets kan brukerne skreddersy sin egen hovedside, og legge til linker til eksterne nettsamfunn som Facebook, eller til jobbrelaterte forretningsapplikasjoner.

Det er også mulig å tagge seg selv eller andre ut fra nøkkelområder eller kompetanseområde. Taggene vises i personens profil, og gjør det således enkelt å finne kompetanse i virksomheten.

Til toppen