- Fremtidens leser er en illojal faen

Mediacom-sjef Egil Storaas tror at mediebyråene må belage seg på en tøffere hverdag: Fremtidens mediebruker vil være både illojal og rastløs.

Mediacom-sjef Egil Storaas tror at mediebyråene må belage seg på en tøffere hverdag: Fremtidens mediebruker vil være både illojal og rastløs.

Under årets norske bransjetreff i mediebransjen, Mediaforum 1999, satt blant annet representanter fra mediebyråene og ventet på spådommer på hvordan deres hverdag vil fortone seg i framtiden.

- I dag bruker vi gårsdagen til å si noe om morgendagen. Velkommen til en periode der man ikke kan bruke gårsdagen til å planlegge morgendagen. I fremtidens medielandskap vil skillet gå mellom online- og offline-medier, sier administrerende direktør Egil Storaas i mediebyrået Mediacom.

Han definerer online-medier som PC og TV, mens han med offline-medier tenker på utendørsreklame, kino, aviser, magasiner og direktereklame.

- Online-medier kan brukes når-som-helst og hvor-som-helst. Og midt inne i mediebildet står det en mediebruker eller altså konsumenten. Hans behov kan dekkes hvor han enn er og dermed blir han en illojal faen og rastløs kar som stadig nye medier og beveger seg rundt uten fastlagte mønster, sier Storaas.

Han understreker at det blir stadig viktigere i framtiden å treffe kunden i situasjoner der de er mottakelige for reklame.

Til toppen