Fremtidens mobilstandard avgjøres onsdag

Når medlemmene i det europeiske organisasjonen for telestandardisering, ETSI, møtes i Paris onsdag, skal de bestemme hvilken standard som tredje generasjons mobiltelefonsystem skal baseres på. Den "nordiske" bredbånds CDMA-løsningen ligger trolig best an til å bli valgt.

Når medlemmene i det europeiske organisasjonen for telestandardisering, ETSI, møtes i Paris onsdag, skal de bestemme hvilken standard som tredje generasjons mobiltelefonsystem skal baseres på. Den "nordiske" bredbånds CDMA-løsningen ligger trolig best an til å bli valgt.

Det er to forslag medlemmene i ETSI (European Telecoms Standards Institute) skal ta stilling til på møtet onsdag og torsdag denne uken. Det ene forslaget er fremmet av Ericsson og Nokia, og støttes av det japanske NTT, og er en bredbånds CDMA-løsning. Den alternative løsningen, WDMA-CDMA, er fremmet av Motorola, Alcatel, Bosch, Italtel, Nortel og Siemens.

Forrige gang ETSI møttes var i Madrid før jul, der en sondering viste at Ericsson og Nokias forslag fikk 58 prosent tilslutning, mot 42 prosent for alternativet.

Begge de norske mobiloperatørene skal være til stede på ETSI-møtet i Paris, og begge støtter i utgangspunktet hver sin av de to standardene. Seksjonsjef i Telenor Mobil, Knut Erik Walter, sier til digi.no at det ligger mest pristisje i denne saken for de leverandørene som har fremmet sine forslag. De eksisterende forslagene er så like at det ikke spiller særlig stor rolle for operatørene hvilken av de to løsningene som velges.

Walter sier det viktigste nå er å komme fram til en løsning, som andre enn europeerne kan akseptere som en global standard.

De fleste mobiltoperatørene støtter Ericsson/Nokia-forslaget, blant annet fordi en rekke asiatiske operatører fra før har gitt sin tilslutning til denne standarden, med NTT i spissen. Målet er å komme fram til en felles platform for fremtidens mobilstandard, for å blant annet dra de enorme fordelene av dette i form av roaming mobilsystemene imellom.

I tillegg til de to forslagene er det klart at Ericsson, Nokia, Siemens og Italtel er enige om å fremme et kompromissforslag om ingen av de to forslagene får den nødvendige tilslutningen, skriver den svenske avisen Dagens Industri.

Ett av forslagene må få 71 prosent tilslutning i avstemmingen for å bli erklært som standardiseringsorganisasjonens offisielle standard.

Etter planen skal ETSI mot slutten av året sammen med tilsvarende organer i USA, Japan og Kina komme til enighet om det som mange ser for seg som en ny global mobilstandard.

Til toppen