Fri konkurranse avhengig av regulering

Ved årsskiftet ble 90 prosent av verdens telekommarkeder deregulert. Organene som skal regulere markedene utveksler nå hverandres erfaringer om den nye konkurransesituasjonen, skriver telekomredaktør Frode Eriksen.

Ved årsskiftet ble 90 prosent av verdens telekommarkeder deregulert. Organene som skal regulere markedene utveksler nå hverandres erfaringer om den nye konkurransesituasjonen, skriver telekomredaktør Frode Eriksen.

Tidligere var det bare en håndfull telekomregulatører som hadde praktisk erfaring med markeder der telekommarkedet var åpent for konkurranse. Da 60 medlemsnasjoner i verdens handelsorganisasjon (WTO) underskrev telekomavtalen i februar i fjor, inngikk en målsetning om å etablere et felles forum for medlemsnasjonenes reguleringsmyndigheter for telekomsektoren.

I februar møttes en rekke av regulatorene i Washington i regi av de amerikanske telemyndighetene (FCC), ikke for at FCC skulle lære bort hvordan en skal styre telekommarkeder med fri konkurranse. Snarere heller for at de ulike institusjonene skulle utveksle erfaringer om hvordan de taklet de ulike problemene og utfordringene som en står overfor i dette ferske konkurranseklimaet.

Og det kan saktens trengs. Tidligere ville en konferanse mellom regulatorer med erfaring fra et konkurransemarked bare samlet en håndfull deltakere. Liberaliseringen i WTO-området har ført til at 90 prosent av verdens telekomhandel på kort tid er konkurranseutsatt på en helt annen måte enn tidligere.

Organ fra så ulike land som Ghana, Peru, Nederland og Mexico fortalte om sine løsninger på rebalansering av priser, interconnectavtaler og internasjonal teletrafikk. De foreløpige konklusjonene er at reguleringen fungerer og at ingen av de deltakende regulatorene stod noe tilbake for FCC, som har hatt lengere erfaring med fri konkurranse på telekommarkedet i USA enn de fleste andre sammenlignbare land.

I et marked der konkurranse tidligere var ikke-eksisterende, eller bare eksisterte på begrensede områder, er regulatorenes rolle både som veiledere og "trafikkpoliti" avgjørende for om konkurransen skal fungere som fastsatt.

Dette viste konferansen i Washington, som skal gjentas flere ganger i et telekommarked med stadig flere aktører å holde styr på.

Til toppen