Fri og ubegrenset support ikke nok for EU

Uansett hva Microsoft foreslår, svarer EU det samme: Dokumentasjonen må bli leselig!

Uansett hva Microsoft foreslår, svarer EU det samme: Dokumentasjonen må bli leselig!

Microsoft kom med et nytt utspill i dag i et forsøk på å løse en av konfliktene det har gående med EU-kommisjonen.

Saken gjelder kravet om at konkurrentene skal gis innsyn i hvordan Windows forholder seg til andre systemer, slik at de kan lage løsninger som fungerer like effektivt som Microsofts egne. EU-kommisjonen har truet Microsoft med dagbøter på opptil to millioner euro, med virkning fra 15. desember 2005, hvis de ikke snart kommer med en ordning som tilfredsstiller kravene i monopoldommen fra 2004.

Hittil har Microsoft laget 12 000 sider med dokumentasjon og tilbudt innsyn i kildekode. EU-kommisjonen har svart at så lenge deres oppnevnte ekspert, den britiske professoren Neil Barrett, ikke greier å finne ut av dokumentasjonen, har ikke Microsoft tilfredsstilt kravene.

Det nyeste utspillet fra Microsoft er et tilbud om «fri og ubegrenset teknisk support» til konkurrentene. I en erklæring fra selskapets juridiske direktør Brad Smith heter det nok en gang at Microsoft vil gjøre «alt i vår makt» for å tilfredsstille EU-kommisjonens krav.

Ifølge Wall Street Journal har EU-kommisjonen foreløpig reagert noe avventende på dette utspillet.

EUs talsperson Jonathan Todd sier at utspillet er «konstruktivt», men legger til at «teknisk support bare er ganglig når dokumentasjonen har nådd en viss standard». Og dokumentasjonen, understreket han, tilfredsstiller ikke kravene. Ifølge Todd skal det ikke være nødvendig for konkurrentene å søke bistand fra Microsoft når de skal lage konkurrerende systemer.

Saken er gjenstand for en lukket høring 30. og 31. mars.

    Les også:

Til toppen