Fri programvare øker i kommunal sektor

Christer Gundersen i Friprog-senteret mener det er feil at fri programvare har stagnert i offentlig sektor.

KOMMENTAR: Fri programvare øker i kommunal sektor

Christer Gundersen i Friprog-senteret mener det er feil at fri programvare har stagnert i offentlig sektor.

Onsdag denne uken skrev digi.no om tall fra Statistisk Sentralbyrå som viste at fri programvare hadde stagnert i offentlig sektor.

    Les også:

Christer Gundersen er Friprog-senterets utviklingsleder for fri programvare i offentlig sektor, og han kjenner seg ikke igjen i denne virkelighetsbeskrivelsen. Her følger hans kronikk i sin helhet:

Fri programvare øker i kommunal sektor

Den 16. juli skrev Anders Brenna i digi.no at bruken av fri programvare i kommunal sektor stagnerte i 2007. Artikkelen baseres på tall fra Statistisk sentralbyrå. Allikevel er det noe som ikke stemmer. Riktignok har kommunesektoren fortsatt mye å hente i forhold til faktisk bruk av fri programvare, men å konkludere med at vi ser en stagnasjon er feil.

Friprogsenterets vurdering er at offentlig sektor i Norge i 2008 er i gang med en IKT-utvikling hvor fri programvare er blant de viktigste komponentene. Estimater gjort av Gartner Group viser at 80 prosent av all programvare utviklet i 2012 vil ha elementer av fri programvare. Mange studier og undersøkelser gjort de siste årene peker i samme retning.

I min jobb som utviklingsleder for offentlig sektor i Friprogsenteret, er jeg daglig i kontakt med kommuner, og ser en kraftig økning i prosjekter basert på fri programvare. Antallet henvendelser vi mottar fra kommunesektoren viser at fri programvare går fra å være noe kommunene snakker om, til å bli et solid fundament for kommunenes programvareprosjekter. Dette er prosjekter hvor fri programvare brukes i alt fra fagsystemer, integrasjon, portal og på servere.

Blant kommunene som jobber med fri programvare finner man Oslo, Bærum, Ålesund, Kongsberg, Kongsvinger, Arendal, Harstad og Narvik. Friprogsenteret mottar mange henvendelser fra nye prosjekter og kommuner som har konkrete planer om bruk av fri programvare, både hva gjelder nyutvikling i tillegg til anvendelse av eksisterende. Friprogsenterets rolle er å gi veiledning og svare på faglige spørsmål knyttet til alt fra anskaffelse til praktisk gjennomføring.

Friprogsenteret har ikke sett spørsmålene Statistisk sentralbyrå bruker, men det kan se ut som at viktige områder mangler. Et av de viktigste områdene i kommunesektoren er deling av programvare mellom kommuner. I praksis vil dette si at en kommune utvikler programvare som de så deler med andre kommuner.

Et av prosjektene som har har fått stor utbredelse er Frikomport, som idag brukes av nærmere 40 kommuner og andre offentlige virksomheter. Jeg har tilgode å møte en eneste IKT-sjef som ikke mener denne typen prosjekter vil gi besparelser for deres kommune. Det skal nevnes at det foreløpig ikke finnes mange prosjekter av denne typen blant kommunene, men det er ingen tvil om at vi kommer til å se en sterk økning fremover.

Christer Gundersen

Utviklingsleder offentlig sektor

Friprogsenteret

    Les også:

Til toppen