- Fri programvare skal være et reelt valg

Fornyingsministeren vil styrke konkurransen ved å sponse Microsofts konkurrent.

- Fri programvare skal være et reelt valg

Fornyingsministeren vil styrke konkurransen ved å sponse Microsofts konkurrent.

Fri programvare er på fremmarsj i Norge og i resten av verden. Det er imidlertid fortsatt Microsoft som dominerer store deler av markedet, og spesielt markedet for kontorstøttesystemer.

Nå sier fornyingsminister Heidi Grande Røys at hun vil styrke konkurransen i programvaremarkedet, og bevilger 2 millioner kroner til OpenOffice.

Pengene skal gå til utvikling av løsninger som gjør det mulig å integrere OpenOffice tettere med forskjellige fagsystemer i offentlig sektor. Det kan for eksempel være saksbehandlingssystemer, økonomiløsninger eller arkivsystemer.

- Jeg ønsker å stimulere til økt konkurranse på markedet for kontorprogramvare. OpenOffice utgjør i dag et godt alternativ til etablert leverandøreid programvare på området. Utfordringen for mange virksomheter i offentlig sektor er at fagsystemer, for eksempel innen regnskap, økonomi eller arkiv og OpenOffice ikke fungerer optimalt sammen. Bevilgningen skal bidra til løsninger på dette, sier Heidi Grande Røys i en pressemelding som ble sendt ut mandag morgen.

De fleste slike systemer er integrert med Microsoft Office, og mange systemer har i praksis ikke sitt eget grensesnitt engang.

Friprogsenteret får i oppgave å lede prosjektene som skal utvikle løsningene.

- Fri programvare skal være et reelt valg i offentlig sektor. Vi har fått meldinger fra kommuner som opplever at sterke bindinger mellom fagsystemer og lukkede leverandøreide produkter. Dette innebærer at enkelte virksomheter må gi opp planer om å ta i bruk fri programvare. Dette er urovekkende. Den enkelte virksomhet eller kommune må fritt kunne velge alternative produkter når slike alternativ faktisk finnes, sier Grande Røys.

Til toppen