Fridemokratene om IT-politikk

1)

Ja.

2)

Spør byggherren. Men hvis en med huset mener samfunnet så er det klart at teknolpgien blir stadig viktigere. Men det er private som i størst mulig grad skal stå for dette. Men med en stat av den størrelse vi har i dag og i uoverskuelig framtid, bli statens viktigste oppgave å legge forholdene tilk rette for best mulig utnyttelse av teknonogien for private. Dette gjelder blant annet å bedre forhold som kapasitetsproblemer.

3)

Tror det. Konkurrasen vil øke også inennfor andre områder, som for eksempel telefoni over Internett

4)

Det virker som selskapet er solid og har skaffet seg er delvis urettmessig forsprang. Det skal mye til om ikke Telenor har reserver så det holder for å møte den kommende konkurransen.

5)

Ja. Snarest.

(Jon Henrik Gilhus, leder)

Dette mener de andre partiene:
Arbeiderpartiet
Fremskrittspartiet

Fridemokratene
Høyre
Kristelig Folkeparti
Rød Valgallianse
Senterpartiet
Sosialistisk Venstreparti
Venstre

Til toppen