Frie IT-konsulenter vil ha medarbeidere

Dagens teknologi gir stor grad av frihet, men IT-folkene vil også være del av et arbeidsmiljø.

Frie IT-konsulenter vil ha medarbeidere

Dagens teknologi gir stor grad av frihet, men IT-folkene vil også være del av et arbeidsmiljø.

«Coworking» har blitt det nye begrepet i USA som beskriver den moderne måten å jobbe på i vårt kunnskapssamfunn. Det åpner for muligheten til å jobbe fritt og selvstendig, men samtidig ha gleden av å være del av et fellesskap, skriver International Herald Tribune.

Spesielt IT-folk har i dag gode utsikter til fleksible arbeidsformer med selvstendige og frie oppdrag, men kan samtidig stå i fare for å miste et arbeidsmiljø.

En ung IT-programmerer, Brad Neuberg fra USA, etablerte i 2005 en ny form for samarbeid som har blitt svært godt mottatt. Mannen gav en ny betydning til ordet; coworking. Han leide plass i en bygning og startet en bevegelse som har begynt å bre seg ut i USA.

I dag er det dusenvis av arbeidsplasser rundt omkring i landet og i verden for øvrig som har utviklet samme konsept og tilbyr ordninger med utleie av kontorlandskap, skrivebord og utstyr for folk som har forskjellige jobber, men som ønsker å ha et fellesskap og å dele ideer.

Mange mener ideene kommer fra åpen kildekode tankegangen, der folk deler ideer og jobber.

En typisk kontorplass etter Neubergs konsept koster 175 dollar eller 931 norske kroner i måneden å leie.

Det popper nå opp slike utleiekontorer helt fra Argentina til Australia, det har dog fått størst fotfeste i USA.

Coworking kan framstå i flere varianter. Noen leier ut til bestemte formål på bestemt tid, mens andre kjører en åpen dør-konsept, der folk leier kontorplasser mens andre kan droppe inn og bruke trådløse konferanserom.

Til toppen