Friere MP3-kopiering kan gi EU-krise

Flertallet på Stortinget vil åpne for friere MP3-kopiering, men det kan føre til en EU-krise.

Flertallet på Stortinget vil åpne for friere MP3-kopiering, men det kan føre til en EU-krise.

Stortinget kan være på vei inn i en tung konflikt med EU.

Stortinget skal nå behandle den norske versjonen av det såkalte Infosoc-direktivet. Mesteparten av direktivet kan ikke tilpasses av Stortinget og man kan ikke ta ut komponenter man ikke liker. Stortinget må si ja eller nei - og man har aldri sagt nei til et EU-direktiv før.

Men et flertall på Stortinget sier nå at de er i mot et punkt i direktivet. De nye reglene vil gjøre det forbudt å kopiere CD-er man har kjøpt om til filer man kan bruke på sin MP3-spiller - hvis CD-en har en kopisperre som må brytes.

Frps mediepolitiske talsmann og saksordfører for åndsverkskomiteen, Ulf Erik Knudsen ønsker å si nei til dette punktet. Han vil videreføre dagens rett til såkalt privat kopi, selv om det betyr at man må bryte kopisperrer. FrP får støtte fra både SV og Ap og har dermed et flertall til å nedstemme regjeringspartiene.

Knudsen mener Stortinget har en rimelig frihetsgrad til å justere EU-direktivene med lokal utforming.

- Vi har et godt håp om å få på plass et fornuftig regelverk som både Norge og EU kan leve med, sier han til digi.no. Å forby kopiering mot CD-er med kopisperre, vil bare føre til utvikling av nye programmer som kan knekke kopisperrer, mener Knudsen.

- Sett fra vår side kan EU-direktivet ikke detaljregulere, så lenge Stortinget holder seg til de store prinsippene. Det endelige vedtaket vil foreligge i slutten av mai, med en høring rett etter påske, sier Knudsen til digi.no.

Men avdelingsdirektør Bengt Hermansen i Kultur- og kirkedepartementet er ikke fullt så optimistisk. Han mener forbudet mot kopiering av lovlig kjøpt musikk er en helt klar klausul i EU-direktivet. Har han rett, vil ikke EU godta at Stortinget åpner for friere kopiering.

- Slik jeg ser det er det nå snakk om å vedta eller ikke vedta direktivet. Går vi inn for friere kopiering, sier vi i prinsippet nei til EU-direktivet. Etter det jeg vet vil det i såfall være første gang Norge gjør det, og hvilke konsekvenser det vil få, kjenner jeg ikke til, sier Hermansen til digi.no.

Til sammenligning har Sverige lagt seg på en streng linje, som fikk et tilsvarende lovforslag lagt fram i midten av januar. All nedlasting og kopiering av filer man ikke eier blir forbudt i Sverige fra 1. juli. Svenskene valgte også å forby salg av programvare som bryter kopisperrer på for eksempel DVD- eller CD-plater.

Til toppen