JUSS OG SAMFUNN

Frifunnet for grovt bedrageri mot Forsvaret

Retten mener overfakturering fra Siemens Business Services ikke var så alvorlig.

23. mars 2011 - 08:06

Oslo (NTB-Anne M. Gøystdal): Oslo tingrett kom til at Siemens Business Services overfakturering av Forsvaret verken var så alvorlig eller så uaktsomt at selskapet kunne ilegges foretaksstraff.

Økokrim tapte dermed prestisjesaken mot Siemens Business Services (SBS). Selskapet ble tirsdag frifunnet for tiltalen om forsettlig grovt bedrageri av 60 millioner kroner.

– Vi syntes det var viktig å få prøvd denne saken for rettssystemet. Vi må bare konstatere at tingretten ikke var enig i vår kontraktsforståelse, sier aktor, førstestatsadvokat Geir Kavlie til NTB. Økokrim skal nå finlese domspremissene før de tar stilling til om saken skal ankes.

Uenig om kontraktsforståelse
Saken dreide seg om anklagene om at SBS overfakturerte Forsvaret i perioden 2000-2005 da selskapet bisto med innføringen av et nytt IT-system. Storkontrakten hadde en verdi på 1,3 milliarder kroner.

Siemens mente uenighet om prisen for datautstyr skyldes uklarhet rundt kontraktsforholdene. Økokrim mente på sin side ledelsen i selskapet godt visste hva de gjorde og at de utnyttet smutthull og med vilje tok seg for godt betalt.

SBS har vedgått at selskapet tok for mye for enkelte leveranser. Derfor betalte selskapet tilbake 48 millioner kroner pluss renter, moms og sakskostnader tilbake til Forsvaret. Totalt kom summen opp i 75 millioner kroner.

Dette var ikke godt nok, ifølge Økokrim, som mente at selskapet hadde gjort seg skyldig i grovt bedrageri, og ila det i 2007 en foretaksbot på 9 millioner kroner. Saken gikk til rettssystemet da SBS nektet å vedta boten.

– Stor belastning
Dommen falt i Oslo tingrett tirsdag. Retten har kommet til at det ikke var grunn til å ilegge SBS foretaksstraff, og selskapet ble frifunnet etter tiltalen om grovt bedrageri.

– Saken har vært en stor belastning for selskapet og våre medarbeidere. Derfor er vi meget tilfreds med at retten har sluttet seg til SBS' forståelse av de faktiske forhold i saken, sier administrerende direktør Per Otto Dyb i Siemens.

Fant utstyr til bedre pris
Det var et stort prosjekt å få alle ansatte i Forsvaret over på felles IT-plattform. 17.000 PC-er, 3.000 skrivere og 600 servere skulle skaffes. SBS skulle sørge for å få datautstyret på plass og hadde plikt til å passe på at det hele ble så billig som mulig.

Avtalen mellom partene var at SBS kunne ta seg betalt 8 prosent dekningsgrad. Dekningsgraden er hvor stor del av salgsinntektene som blir igjen til dekning av faste kostnader og eventuell fortjeneste eller overskudd. Det skulle vise seg at Siemens tok langt mer enn 8 prosent ved flere tilfeller.

Grunnen var at det tidvis kunne gå lang tid fra SBS ga sitt tilbud til Forsvaret, til innkjøpet faktisk ble foretatt. I mellomtiden hadde prisen på varen sunket.

Får kritikk
Selv om SBS er frifunnet etter tiltalen, peker retten på flere kritikkverdige forhold. Selskapet ble funnet skyldig i ett tilfelle av grovt uaktsomt bedrageri. Retten fant også at det hadde feilfakturert Forsvaret for 14 millioner kroner.

Retten mener feilfaktureringen er beskjeden i forhold til størrelsen på kontrakten på 1,3 milliarder kroner. Dessuten er det lagt vekt på at selskapet har betalt tilbake mer penger enn det er funnet skyldig i å ha feilfakturert.

– Retten fant det for øvrig bemerkelsesverdig at ledelsen i SBS ikke hadde hatt et mer bevisst forhold til vederlagsbestemmelsene i kontrakten og påpekte at den interne kontrollen i SBS generelt hadde vært svak, sier Kavlie.

– Det ble også vist til at det forelå mangelfulle rutiner og prosedyrer, samt sviktende intern kommunikasjon ved gjennomføringen av prosjektet, sier han.

SBS viser til at de har tatt selvkritikk på disse punktene tidligere. (©NTB)

Les mer om:
Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.