Frigjør brukeren fra DRM-diktaturet

En detaljert gjennomgang viser at DVD-Jons nyeste tiltak er fullt ut lovlig, og dessuten gratis.

Frigjør brukeren fra DRM-diktaturet

En detaljert gjennomgang viser at DVD-Jons nyeste tiltak er fullt ut lovlig, og dessuten gratis.

Norske Jon Lech Johansen (24), også kjent som DVD-Jon, er medgründer i selskapet doubleTwist som kunngjorde betaversjoner av sine tjenester og programvare i San Francisco i går. Forretningsideen til selskapet er å «hjelpe forbrukere til å frigjøre sine medier», det vil si dele musikk, bilder og video uavhengig av systemer for rettighetsstyring og kopisperrer, med både venner og med alle typer spillere.

doubleTwist er finansiert av norske Northzone Ventures og av Index Ventures som er kjent blant annet for å ha støttet suksesser som MySQL og Skype.

Hovedkvarteret er etablert i San Francisco. Toppsjef er Johansens medgründer Monique Farantzos. I tillegg til disse to skal et titalls andre ansatte ha arbeidet de siste åtte månedene med å utvikle de første produktene.

Disse består av «doubleTwist desktop», en PC-applikasjon som sørger for at alle mediefiler kan flyttes frem og tilbake mellom alle slags spillere, og av «Twist Me!», en Facebook-widget for å utveksle mediefiler med venner. Facebook-widgeten er tett integrert med PC-applikasjonen, men det er ikke nødvendig med en Facebook-konto for å bruke applikasjonen.

Applikasjonen krever Windows XP eller Windows Vista. En Mac-utgave er lovet til andre kvartal i år.

Begge produktene er gratis, og selskapet lover at de skal forbli gratis også når betaperioden er forbi.

Det er reklame som skal gi inntekter. Forretningsmodellen er ikke nærmere beskrevet.

doubleTwist desktop løser blant annet det som er iTunes-brukernes største problem: Den kan brukes til å synkronisere iTunes på en PC med spillelisten på en hvilken som helst MP3-spiller.

Teknisk sett bryter ikke doubleTwist noen form for rettighetsvern eller kopisperre.

Løsningen forutsetter at man har lovlig tilgang til filene, og kriteriet på det er at man kan spille dem av på sin PC. Konvertering fra for eksempel beskyttede Apple-formater skjer mens filenes avspilles i bakgrunnen. Beskyttede formater konverteres til MP3.

Dette er ingen teknologisk nyvinning. Det samme prinsippet brukes av annen programvare, blant annet Sound Taxi. Platebransjen har murret, men har ikke angrepet med søksmål eller andre våpen.

doubleTwist bedyrer at de setter brukervennlighet i fokus.

De peker på at med e-post er det en smal sak å forholde seg til flere ulike apparater, fra PC til PDA til mobiltelefon til Blackberry, mens det hittil har vært en nærmest uoverkommelig oppgave å flytte multimediefiler fra et apparat til et annet.

– Det digitale medielandskapet er blitt et Babels tårn som gjør brukerne frustrerte og fremmedgjorte. Vårt mål er å tilby en enkel og velintegrert løsning som lar gjennomsnittsbrukeren slippe hodepinene forbundet med et stadig utvidet digitalt univers, heter det i en offisiell erklæring fra Frantzos.

Unge Johansen har et enkelt kriterium på brukervennlighet:

– Det er hvis foreldrene dine kan bruke programmet du har skrevet, at du virkelig har fått det til.

doubleTwist desktop gjenkjenner alle mediefiler straks en spiller, kamera, mobiltelefon og så videre, koples til PC-en. Derfra kan de kopieres eller synkroniseres mot andre apparater tilkoplet PC-en. Alle nødvendige formatkonverteringer skjer automatisk.

Velger man på bruke Facebook-widgeten Twist Me, kan samme typer merk-og-dra-operasjoner brukes til å dele innhold med venner som også bruker doubleTwist.

Filene lastes automatisk opp til Facebook. Vennene gis beskjed om opplastingen i sin doubleTwist desktop, og nedlastingen skjer automatisk. Dersom det går mer enn to uker etter at filene er lastet opp, sørger doubleTwist for at de forsvinner av seg selv.

Frantzos og Johansen regner med at heller ikke ordningen for å dele innhold med venner vil kunne angripes juridisk, selv om den innebærer at kopibeskyttet innhold fra Apple iTunes Store vil kunne spres i ubeskyttede formater. Poenget er at venneordningen på Facebook ikke kan oppfattes som «fildeling» slikt mediebransjen har tolket det: Alle deres søksmål angriper ulovlig massekopiering, ikke kopiering til privat bruk.

Selskapet sier de vil utvide Twist Me til andre sosiale nettverk. For Apple iPhone vil de tilby en egen ordning der brukere gis tilgang til doubleTwist gjennom nettleseren Safari.

Per i dag støtter doubleTwist desktop synkronisering mot Sony Playstation Portable, Nokia-mobiler i N-serien, Walkman og Cybershot-mobilene til Sony Ericsson, LG Viewty og alle mobiltelefoner med Windows Mobile. Det loves at listen vil utvides etter hvert. Omkodingen av filer med kopivern skal gi en beskjeden degradering av kvalitet, anslått til 5 prosent, hva nå det måtte bety.

Det er oppgitt at doubleTwist per i dag forholder seg til disse formatene:

  • video: 3gp (brukt i mobiltelefoner), mp4, m4v, wmv, avi, mpg, mpv og mpeg
  • lyd: mp3, aac, m4a, wma, wav
  • bilde: jpg, gif, png, bmp

Det er nedfelt en del begrensninger som understreker at hensikten med produktene er privat deling og overføring av innhold: Videoer som deles kan ikke vare i mer enn 10 minutter, og lydfiler kan ikke vare i mer enn 20 minutter. Bilder som håndteres av doubleTwist omformateres dessuten automatisk til 800 ganger 600 punkter.

Disse tidsbegrensningene innebærer blant annet at man ikke kan bruke doubleTwist til å kopiere helaftens spillefilmer, med mindre man mot formodning skulle begå den ulovlige handlingen å hacke både doubleTwist desktop og Twist Me.

Trusselen mot videobransjen er med andre ord neglisjerbar.

Trusselen mot musikkbransjen er heller ikke spesielt stor: Der har det vært en klar bevegelse i retning av å erkjenne at rettighetsstyring (DRM) er på vei ut. Flere store tjenester selger i dag musikk i ubeskyttet høykvalitets MP3-format.

Når det gjelder Apple, er det verdt å minne om at Steve Jobs har markert seg som prinsipiell motstander av DRM, og at Apple selv tilbyr ubeskyttet musikk i iTunes Store.

    Les også:

Til toppen