Frigjør kart

Hasteinnkalte til møte.

En merkedag! Endelig har de bestemt seg for å frigjøre kartdata. Fra v. Fornyingsstatsråd Rigmor Aasrud, direktør Anne Cathrine Frøstrup i Statens kartverk og miljøvernminister Bård Vegar Solhjell. Her fra dagens pressmøte hos Geodata.
En merkedag! Endelig har de bestemt seg for å frigjøre kartdata. Fra v. Fornyingsstatsråd Rigmor Aasrud, direktør Anne Cathrine Frøstrup i Statens kartverk og miljøvernminister Bård Vegar Solhjell. Her fra dagens pressmøte hos Geodata. (Bilde: Marius Jørgenrud)

Hasteinnkalte til møte.

GRØNLAND (digi.no): Fornyingsminister Rigmor Aasrud (Ap) og miljøvernminister Bård Vegar Solhjell (SV) er på besøk hos Geodata.

Vi er på et hastig innkalt pressemøte tirsdag ettermiddag, uten å ha fått oppgitt hva de to statsrådene har tenkt å presentere. Noe er definitivt i gjerde.

Dette må da ha noe med Statens kartverk å gjøre? Miljøverndepartementets underliggende etat, som trass mye kritikk ikke har gjort kartskatten tilgjengelig for fri bruk.

Ganske riktig. Allerede i år vil regjeringen «frikjøpe» kartdata for 10 millioner kroner, kunngjør regjeringskollegene. Dette er starten.

– Regjeringen har satt i gang arbeidet med en plan for frigivelse av kartdata fra det offentlige i årene som kommer. Den planen skal vi presentere om kort tid, rundt sommeren, sier Solhjell.

Det er starten på et arbeid som jeg tror vil gå over år, med frigjøring av data og hvordan vi skal gjøre dette, fortsetter han.

Er målet full frigjøring av kartdata slik Danmark har gjort før oss? spør Liv Freihow fra IKT-Norge.

– Ja, jeg har sett på hvordan de har gjort det i Danmark. Målet er at vi skal være minst like gode, men vi får ikke til det på tre måneder, sier miljøvernministeren.

– På vegne av kartverket er jeg veldig glad for denne dagen. Vi mener vi har gode data og ønsker at de skal bli brukt. Det er vår ambisjon å være til nytte for andre, sier kartverksjef Anne Cathrine Frøstrup.

Alt vil som nevnt ikke skje på en dag. Først skal det legges fram en plan om å frigjøre dataene, som omfatter hva som skal gjøres gratis tilgjengelig. Solhjell nevnte at de kikker på hvor de bør begynne først etter hva som er mest samfunnsøkonomisk lønnsomt.

Faktisk virker dette pressemøtet så hastig innkalt alt det ikke foreligger noe underlagsmateriell ennå, verken fra kartverket eller de involverte departementene.

Betalingsmodeller for kart er også noe de skal kikke på, noe ikke minst Geodata er svært fornøyd med at det gjøres noe med. De er nemlig ikke først og fremst opptatt av gratis kartdata, men ønsker like vilkår.

Administrerende direktør Geir Hansen i Geodata, fremholder at prismodell og prisbilder for alle typer kartdata ikke må føre til en begrensning av innovasjon, slik han tidligere har redegjort for i intervju med digi.no.

Fra og med 1. januar 2014 skal det bli en forenkling i prismodellen til de digitale kartene som Statens kartverk selger, lover kartverksjef Anne Cathrine Frøstrup.

Etter det digi.no forstår er dette noe kartselskap i privat næringsliv lenge har etterspurt. Situasjonen i dag er tilnærmet uholdbar ved at kartdata utløser betaling per klikk, og hvert enkelt zoom eller panorering en bruker gjør. Dette skal altså bli smartere og dermed også en mer lønnsom business fra nyttår.

– Vi skal også forholde oss til hvordan dataene skal gjøres tilgjengelig. Mange ønsker rådata, men det kan også være andre behov der tilrettelegging er viktig. Noen data kan vi bare gjøre noe med selv, men så har du andre ting som sjøkart, der internasjonalt samarbeid er avgjørende, sier Bård Vegar Solhjell.

Forsmak

– Det andre vi presenterer i dag er at vi kommer med en liten forsmak. I revidert nasjonalbudsjett frigjør vi 1:50.000 kartserien som skal bli gratis tilgjengelig i løpet av året, varsler miljøvernstatsråden. Det samme gjelder adresse-, vei- og eiendomsdata.

Digital sinke?

Abelia-direktør Paul Chaffey har tidligere betegnet miljøvernminister Bård Vegar Solhjell som regjeringens største digitale sinke. Politikken til departementet hans, og deres underliggende etat Statens kartverk har ført en politikk som ser ut til å være i direkte strid med moderniseringspolitikken regjeringen ellers hevder å føre, mente Chaffey i fjor høst.

Det har tilsynelatende vært en konflikt mellom interessene i næringsdepartementet, fornyingsdepartementet og miljøverndepartementet i denne saken.

– Mitt inntrykk er at kartverket har gjort mye på området. Men så har kanskje ikke vi truffet hverandre, de tre departementene som har jobbet lenge med dette. Digitaliseringen har ikke vært prioritert helt fremst. Nå blir det det, forsikrer Bård Vegar Solhjell.

    Les også:

Til toppen