Frihet for kundene for dyrt for bankene?

Kommentar: Shahzad Rana er skuffet over at bankene ikke tvinges til å la kundene flytte kontonummer.

KOMMENTAR: Frihet for kundene for dyrt for bankene?
(Bilde: Einar)

Kommentar: Shahzad Rana er skuffet over at bankene ikke tvinges til å la kundene flytte kontonummer.

IT-eksperten Shahzad Rana er skuffet over at finansdepartementet ikke vil tvinge gjennom at bankene må la kundene beholde kontonummeret sitt når de bytter bank. Dette begrunnes med at det blir for dyrt, selv om ingen har lagt frem et regnestykke for hva det vil koste. IT-selskapene med kompetansen til å gjøre jobben er heller ikke spurt.

    Les også:

Finansminister Kristin Halvorsen ønsket seg livsvarige kontonummer. Men det ble med ingenting. Det blir for dyrt, ifølge Finansdepartementet.

Jeg har som mange andre beholdt mitt ene kontonummer fra tenårene. Selv om banken som eier nummeret langt fra er den beste fortsetter jeg å være en tro tjener. Hvorfor? - Jo, fordi arbeidet med å bytte bank er for omfattende og mitt gamle kontonummer er brent fast i pannebrasken. Bytter jeg bank får jeg nytt kontonummer, og jeg orker det bare ikke.

Det var nettopp sånne som oss Kristin Halvorsen ønsket å hjelpe når hun i desember 2006 ba Kredittilsynet nedsette en arbeidsgruppe. Denne arbeidsgruppen, “Ulemper ved bytte av bank”, skulle vurdere tiltak og ordninger for enklere bankbytte og kontonummerportabilitet.

For store kostnader.

Rapporten fra arbeidsgruppen ble sendt på høring juni i fjor - og 7. januar i år kom resultatet fra Finansdepartementet: Det blir for dyrt. Statssekretær Ole Morten Geving i Finansdepartementet uttrykker i en pressemelding: “Med dagens teknologi ser det ut til at kostnadene blir for store i forhold til nytteverdien”.

Bilde: Einar

Arbeidsgruppen har tatt større hensyn til banknæringens interesser enn til brukerne av banktjenester. Arbeidsgruppen har tatt større hensyn til banknæringens interesser enn til brukerne av banktjenester. Det er grunn til å stille spørsmål om hvorvidt arbeidsgruppen har gjort en grundig nok analyse av kostnadene forbundet med kontonummerportabilitet. Det eneste de sier er at det blir dyrt - fryktelig dyrt. Og ikke klarer de å se nye mulighetene som åpner seg ved nummerportabilitet.

Hadde vi fått kontonummerportabilitet ville nye innovative produkter og tjenester sett dagens lys nettopp for å gjøre byttet av bank enklere. Kanskje vi også ville ha fått flere banker som “eide” kundeforholdet og ikke infrastrukturen.

Nye, spennende banktjenester på tvers av ulike banker hadde åpnet seg med nye “virtuelle banker”. Den nye typen banken kunne ha fulgt samme modell som virtuelle teleoperatører.

Skreddersydde tjenester.

Jeg som kunde kunne fått mer skreddersydde banktjenester og ville hatt friheten til å flytte mitt kundeforhold uten å miste mitt kontonummer. Og bankene ville ha blitt tvunget til å tenke kundelojalitet på en helt annen måte.

Kredittilsynets rapport mener også at forhold som inngåelse av nye avtaler, utstedelse av nye bankkort eller tilgang til ny nettbank representerer større praktiske ulemper for den enkelte kunde enn bytte av selve bankkontonummer.

Får vi kontonummerportabilitet så er jeg overbevist om at bankene er i stand til å gjøre denne prosessen smertefri for kunden, i likhet med hva man har fått til ved bytte av teleleverandør.

Ikke begrensninger.

Med sin uttalelse får finansdepartementet det til å lyde som at dagens tilgjengelige teknologi ikke er god nok til å løse kontonummerportabilitet. Det er ikke tilgjengelig teknologi som setter begrensninger.

Det er måten bankenes systemer er laget på som har den eventuelle begrensningen. Kredittilsynets rapport om “ulemper ved bytte av bank” er som skreddersydd for banknæringen - og ikke for bankkundene.

Kanskje finansministeren neste gang skal bestille en rapport med mandatet: “Hvilke nye muligheter åpner seg med kontonummerportabilitet for norsk næringsliv og bankkundene?”.

Innlegget er tidligere publisert på Rana's blogg, samt som kronikk i Aftenposten.

    Les også:

Til toppen