Frihet til å velge reklame

Flere guruer innen reklamebransjen har bidratt til å endre våre oppfatninger om hva som er god og effektiv reklame. Men ikke noe vil endre premissene for effektiv kommunikasjon så mye som Internett og digital TV.

Flere guruer innen reklamebransjen har bidratt til å endre våre oppfatninger om hva som er god og effektiv reklame. Men ikke noe vil endre premissene for effektiv kommunikasjon så mye som Internett og digital TV.

Internett er på mange måter forløperen til digital TV. Gjennom Internett lærer vi premissene for interaktiv kommunikasjon, og at innholdet i langt større grad må trigge og engasjere brukeren for å være slagkraftig. Dialog er stikkord for fremtidig reklame - en suksess-faktor som vil bli svært vanskelig å komme utenom. I dag måler vi effekten av reklame, men dette blir blåbær i forhold til hvilke målinger og faktiske resultater vi oppnå gjennom bruk av nye medier.

Fremveksten av digital TV vil bare forsterke dette ytterligere. Internett endrer holdningene og adferden vår allerede i dag, og dette vil igjen påvirke utformingen av budskapet i fremtidens kommunikasjon. Internett er mer informasjon enn reklame - og jeg tror vi vil se en høyere informasjonsgrad, et mer saklig og etterrettelig innhold samt en høyere grad av brukerskapt innhold.

Selv om Internett ikke har tatt av som reklamemedium - hva er egentlig i ferd med å skje? Og da mener jeg ikke dagens banner-annonser. De er kun et ledd i en utvikling. Se heller på innholdet på nettet, og at funksjonaliteten på nettet blir bedre og bedre for hver dag som går. I takt med denne utviklingen endrer også vi som brukere vår adferd og våre holdninger til ny teknologi. Det er hyggelig å lese at Nettavisen nå har hatt sin første overskudds-måned. Nyheten gleder, og forteller at Internett er i fremgang både som nyhetsformidler - og reklamekanal.

I takt med Internetts fremgang, planlegger også TV aktørene sin inntreden i en digital verden. I den forbindelse har jeg tenkt å anbefale en web-side som inneholder informasjon om digital TV - nemlig sidene til Canal Digital.

Det er ikke vanskelig å være enig i deres utsagn om at "oppstarten av digitale satellitt-sendinger starter en revolusjon innen TV-verden". Men hva skjer egentlig når seeren (les brukeren) går fra passiv titting til aktiv deltagelse?

I fremtiden er det brukeren som sitter med makten. Det er brukeren som bestemmer hva han vil se, og når han vil se. Det er den største revolusjonen i mine øyne. For meg er det underordnet at bilde-kvaliteten blir klarere og skarpere, og at vi får flere kanaler å velge mellom.

Revolusjon betyr at innhold og form blir viktigere enn noen gang. Brukeren sitter ikke og håper på det beste en vanlig TV-kveld, men vil aktivt bruke elektroniske programguider for å finne frem til spennende programmer, spennende informasjon og muligheter for elektronisk handel til alle døgnets tider.

Og så - hva med reklamen? Hvilken form skal den ha? Tradisjonelle reklamefilmer ligger jo som bolker mellom programmene. Er det liv laga for disse når brukeren selv kan komponere, zappe og være interaktiv i en digital TV-verden som bare myldrer av tilbud?

Jeg tror ikke det. Jeg tror reklamebyråene må tenke helt nytt - både i forhold til Internett og ikke minst i forhold til digital TV. Fremtiden vil ikke være reklame. Fremtiden vil være kommunikasjon - og kommunikasjon vil være en sammensatt pakke som omfatter også nye, interaktive medier, mens kreatørene vil ha en annen erfaringsbakgrunn - ikke minst vil det være nødvendig å beherske samspillet mellom kommunikasjon og ny teknologi.

Det som imidlertid ikke blir borte, er evnen til å tenke strategi, budskap, form, funksjonalitet - men å sette dette inn i en ny setting - en ny digital hverdag som påvirker oss så sterkt at vi allerede nå handler, tenker og kommuniserer annerledes enn for to år siden.

Til toppen