Friprog blir finanskrisens vinner

Bedriftene prioriterer kostnadskutt, og det forandrer programvare-bransjen de kommende årene.

Friprog blir finanskrisens vinner

Bedriftene prioriterer kostnadskutt, og det forandrer programvare-bransjen de kommende årene.

Analyseselskapet Gartner melder at de har revidert sine prognoser for utviklingen på markedet for programvare til bedrifter.

Tendensen i inneværende kvartal peker på redusert vekst innen bedriftsprogramvare i forhold til det man hadde ventet så seint som i september. Gartner tror denne tendensen vil forsterkes gjennom hele 2009. Bedrifter er nå langt mer opptatt av å kutte kostnader enn å investere med tanke på vekst. Det innebærer at de som selger applikasjoner og programvareinfrastruktur ikke kan regne med å omsette så mye som tidligere antatt.

I september i år så Gartner for seg at det globale markedet for bedriftsprogramvare ville havne på 231,2 milliarder dollar. Den negative trenden man merket i fjerde kvartal gjør at denne prognosen er revidert ned til 229,2 milliarder dollar. I forhold til hele året 2007, utgjør det en veksttakt på 13,9 prosent.

I den nye prognosen for 2009, er veksttakten redusert fra 9,5 prosent til 6,6 prosent: Gartner tror markedet vil havne på 253,1 milliarder dollar.

Programvareleverandørene må altså belage seg på halvert vekst i bedriftsmarkedet i 2009, sammenliknet med veksten fra 2007 til 2008.

– Vi ser at bedriftenes initiativ innen applikasjoner og infrastruktur dreies bort fra å øke omsetningen, til i større grad å målrettes mot å redusere kostnader og risiko, sier forskningsdirektør i Gartner, Fabrizio Biscotti. – Denne viktige endringen kommer samtidig med krisen innen finans- og kredittmarkedet. Det er hovedgrunnene til at vi reduserer våre prognoser for hva bedriftene vil investere i programvare ut 2012.

Tendensen rammer alle regioner og alle typer bedriftsprogramvare. Den slår hardest ut i de mest utviklede markedene.

For programvareleverandørene betyr dette at de stilles overfor vanskelige avgjørelser. På kort sikt vil de presses på pris. På lang sikt må de revurdere sine planer for kommende og eksisterende produkter.

Gartner tror følgende vil skje:

  • Linux og åpenkildekode vil i større utstrekning velges framfor kostbar og proprietær programvare.
  • Virtualisering av pc-er, servere og lagring vil i enda større grad bli sett på som et middel til å få mer ut av det man allerede har av maskin- og programvare.
  • Utviklingen av tjenester som krever avanserte mobile klienter og nye løsninger for «allestedsnærvær» vil bremses. Samtidig vil bedrifter søke å begrense sine reisebudsjetter. Dette vil forsterke satsingen på teknologi for samarbeid, konferanser, meldingsformidling, forent kommunikasjon og så videre.
  • Bedrifter vil være svært opptatt av å strømlinjeforme sine forretningsprosesser. Det betyr økt satsing innen «business process management» (BPM), dataintegrasjon, sikring av datakvalitet, risikostyring og virksomhetsstyring («corporate performance management»).
  • Prosjekter innen tjenesteorientert arkitektur (SOA) og webtjenester vil utsettes eller strykes. Det vil medføre redusert nyinvestering innen applikasjonsutvikling og innen løsninger som typisk beveger seg mot SOA, som kundehåndtering (CRM), forretningssystemer (ERP) og forsyningssystemer (SCM, «supply chain management»).
  • Flere nisjeleverandører vil bli presset ut av markedet, mens andre vil søke tilflukt i partnerskap og strategiske allianser: Det vil styrke etablerte leverandører av produktsuiter og plattformer, og forsterke tendens til teknologisk konvergens.
  • Kommende konkurs og oppkjøp innen programvarebransjen vil gjøre bedriftskundene mer opptatt av å konsolidere eksisterende tjenester. Leverandørene vil oppleve mer kravstore kunder.

    Les også:

Til toppen