- Friprog er en langt farligere monopolfelle

Software Innovation tror ny utfordrer skal få slite.

Heller Microsoft enn fri programvare: Halvor Walla er direktør for strategi, produkt og marked i Software Innovation.
Heller Microsoft enn fri programvare: Halvor Walla er direktør for strategi, produkt og marked i Software Innovation.

Software Innovation tror ny utfordrer skal få slite.

Redpill Linpro avslørte fredag at de utvikler egen Noark 5-kjerne til Alfresco, et system for innholdsforvaltning basert på fri programvare.

Investeringen er betydelig, men likevel avgjørende for at løsningen kan bli aktuell i offentlig sektor. Noark er en standard fra Riksarkivet som er obligatorisk for alle sak- og arkivsystemer i norsk forvaltning.

Noen ytterst få etablerte leverandører deler dette markedet seg imellom. Deres proprietære systemer er svindyre og melker markedet som er verdt minst 100 millioner kroner, mente utfordrer Redpill Linpro i forrige uke.

- Tøff konkurranse

Software Innovation er én av tre store aktører som i dag er inne i det gode selskap. De avviser at markedet er preget av monopol-tilstander.

- Jeg må skuffe de med antagelsen at det dreier seg om et markedsmonopol, der leverandørene Evry, Acos og vi melker kundene. Konkurransen er knallhard både på pris, funksjonalitet og innovasjon, sier markedsdirektør Halvor Walla i Software Innovation til digi.no.

Han ønsker Redpill Linpro velkommen som utfordrer, men tror at de kommer til å få det tøft. Walla minner om at selskapet Joint Collaboration tidligere mislyktes med å bygge Noark-kjerne på oppdrag for Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi).

- Heller ikke for dyrt

Walla er også uenig med kollega Karl Blom i Redpill Linpro, som synes dagens sak- og arkivsystemer er altfor dyre.

- I forhold til kompleksiteten i sakssystemene, mengden av transaksjoner og prosesser som understøttes, så opplever jeg ikke at løsningene som selges er spesielt dyre, sier han.

Tvert imot mener Walla at det er utfordrende at konkurransen gjør at prisene drives nedover, samtidig som moderniseringen av offentlig sektor driver behovene og krav oppover. Software Innovation oppgir å investere 50 årsverk hvert år i å lage offentlige sak- og dokumenthåndteringssystemer.

- Jeg har ingen opplevelse av at noen leverandører kan tillate seg å melke markedet. Prisene rundt konsulenttjenester og vedlikehold er også veldig konkurransedyktige. I så måte imøteser vi hvordan Redpill Linpro skal klare å levere konkurransedyktige løsninger. Det blir spennende å se, fortsetter han.

Redpill Linpro har som kjent valgt en annerledes tilnærming. Løsningene de leverer har ingen lisenskostnad, og ingen bindinger til Microsoft og deres plattform, som dominerer i forvaltningen så vel som i samfunnet ellers.

Microsoft er standarden

Sharepoint har etablert seg nærmest som en standard innen samhandling, både i offentlig sektor og i privat næringsliv, erkjenner Walla. Han opplever det som positivt, men påpeker at Software Innovation også satser på åpne standarder og støtter andre portalløsninger, som EPIserver.

- Jeg tror alle aktørene opplever det som viktig å kunne tilby løsningene sine i en Sharepoint-setting. Det er særlig vi og Evry som har vektlagt dette. Men i motsetning til de andre har vi valgt å bruke gratisdelene av Sharepoint som byggeklosser.

- Når det gjelder monopolet til Microsoft er det våre kunders erfaring at Microsoft-baserte kontorstøttesystemer gir store kostnadsgevinster, snarere enn innlåsing i en monopolfelle. Standardisert teknologi gir store besparelser selv om det koster lisenspenger, hevder Halvor Walla.

- Ser du også ulemper med en slik ensretting?

- Så lenge en leverandør tilbyr kunden valgfrihet og støtter åpne standarder, og at man ikke bare kan konsumere løsningene i Sharepoint, ser jeg ingen ulemper ved å utnytte veldig utbredt teknologi til å skape flere og bedre funksjoner for kundene.

Hans andre poeng er at kompetanse gjerne er en knapphetsfaktor i offentlige virksomheter. Også derfor mener han det er mer kostnadseffektivt å benytte seg av den mest utbredte teknologien.

- Som kunde ville jeg vært langt mer bekymret for låsingen til konsulenter som baserer løsningene de leverer på open source. Da låser du deg veldig til de enkeltkonsulentene som har vært med å utvikle løsningene. Det tror jeg er en langt farligere monopolfelle å være i.

300 millioner

På et punkt har Walla en gladnyhet å komme med til utfordrer Redpill Linpro. Markedet de sikter seg inn på skal være langt større enn de 100 millionene de antydet i forrige uke.

- Markedet for programvare, tjenester, support og vedlikehold på Noark-systemer i offentlig sektor er nok langt større. Jeg vil tippe minst tre ganger så stort. Bare vi alene omsetter nok for 100 millioner kroner årlig på dette, sier markedsdirektør Halvor Walla i Software Innovation til digi.no.

Totalt omsatte de i fjor for 300 millioner kroner og fikk et resultat etter skatt på 31,3 millioner kroner. Software Innovation har i dag rundt 270 ansatte, hvorav halvparten jobber i Norge, resten i Sverige og Danmark. De har også et utviklingssenter med 60 innleide utviklere i Bangalore, India.

    Les også:

Til toppen