– Friprog er et mektig fortrinn i konkurransen

SourceForge-gründer Larry Augustin forklarer den kraftige veksten i SugarCRM.

Åpningsskjermbildet i en typisk installasjon av friprogverktøyet SugarCRM for kundebehandling. Man får straks oversikt over alle typer meldinger inn og ut, alle møter, alle salgsprospekter, og hvordan det ligger an med helheten i salgsarbeidet.
Åpningsskjermbildet i en typisk installasjon av friprogverktøyet SugarCRM for kundebehandling. Man får straks oversikt over alle typer meldinger inn og ut, alle møter, alle salgsprospekter, og hvordan det ligger an med helheten i salgsarbeidet.

SourceForge-gründer Larry Augustin forklarer den kraftige veksten i SugarCRM.

I forkant av lanseringen av versjon 6.0 av kundehåndteringsverktøyet SugarCRM, har sjefen i selskapet, Larry Augustin, besøkt Norge i forbindelse med et seminar organisert av hans norske partner Redpill Linpro. Augustin var tidligere gründer i VA Linux, som siden byttet navn til SourceForge.

Som selskap er SugarCRM svært interessant, av flere grunner. Det lever i hovedsak av å levere sin løsning som tjeneste, slik tendensen er blant CRM-leverandører («customer relationship management») for tiden, altså i en form der kunden er opptatt av kvalitet, funksjonalitet, oppetid, pris, pålitelighet og så videre, det vil si alt annet enn plattform, operativsystem og andre tekniske detaljer.

SugarCRM konkurrerer mot blant annet mektige og etablerte aktører som Salesforce.com, Act, Microsoft, Netsuite, Maximizer og Oracle.

Da gir det første spørsmålet seg selv: Hva er poenget med å tviholde på åpen kildekode?

– Det er riktig at mye av CRM-markedet overholdet ikke er opptatt av åpen kildekode. Vår erfaring er at åpen kildekode betyr at det koster langt mindre å gjøre suksess. At vi har bygget på friprog, har gjort det mulig for oss å oppnå en stor markedsandel med en brøkdel av det våre konkurrenter har måttet betale. Vi ville aldri ha nådd så langt uten friprog, sier Augustin til digi.no.

Larry Augustin i SugarCRM mener utviklingen i selskapet gjenspeiler en allmenn tendens de siste åtte månedene: Åpen kildekode er i ferd med å erobre markedet for bedriftsapplikasjoner.
Larry Augustin i SugarCRM mener utviklingen i selskapet gjenspeiler en allmenn tendens de siste åtte månedene: Åpen kildekode er i ferd med å erobre markedet for bedriftsapplikasjoner.

Augustin peker på en analyse basert på tall levert av Jigsaw, og som gjenspeiler CRM blant mellomstore amerikanske bedrifter som får kundehåndteringen levert som tjeneste. (Jigsaw ble i april i år kjøpt av Salesforce.com for 142 millioner dollar.)

– Ifølge disse tallene har vi en markedsandel på 19 prosent, mot 39 prosent for Salesforce og 30 prosent for Act. Resten fordeles i hovedsak på Microsoft, Netsuite, Maximizer og Oracle, i den rekkefølgen.

SugarCRM har bygget opp et internasjonalt nettverk på 200 partnere. Over hundre utviklingsselskaper har framstilt utvidelser til deres løsning, og over 50 leverer løsninger for å integrere kundehåndteringen mot andre bedriftsapplikasjoner.

– Vi hadde aldri oppnådd alt dette uten å være et friprog-selskap. Arbeider man i åpen kildekode, rekker man straks ut til utviklere, integratorer og sluttbrukere. Det hadde kostet enorme summer å opparbeide alt dette på egen hånd.

SugarCRM brukes av over 50 000 bedrifter og organisasjoner i privat og offentlig virksomhet. I Norge har Tollpost Globe nettopp gjennomført et stort anlagt SugarCRM-prosjekt, med mye skreddersøm. Porteføljen omfatter eller internasjonale storheter som bilutleieren Avis og leskedrikkprodusenten Coca Cola.

– For brukerne innebærer tilgang til kildekode at de har et trygt grunnlag til å tilpasse og utvide sin løsning. Det er derfor vi har så varierte kunder. Friprog innebærer at man alltid kan gjennomføre endringene man ønsker.

Et fenomen som har gjort seg gjeldende de siste åtte månedene, og som CRM-ansvarlig i Redpill Linpro, Kristian af Sandeberg, bekrefter også gjelder Norge, er at SugarCRM når ut til kunder som i utgangspunktet bare var opptatt av CRM, ikke av friprog.

– Dette er en avgjørende endring i markedet, og jeg tror du vil finne samme tendens innen andre typer bedriftsapplikasjoner. CRM-markedet totalt sett er langt større enn markedet av dem som i utgangspunktet ønsker å satse på åpen kildekode. Vår erfaring tyder på at åpen kildekode nå i stadig større utstrekning velges på grunn av potensialet som tilføres en applikasjon som er god i utgangspunktet. Friprog-applikasjoner er nå virkelig på spranget inn i bedriftsmarkedet.

Ifølge Augustin er det ikke bare selve tilgangen til kildekoden som gjør utslaget.

– Holder man seg til åpen kildekode, unngår man hindringer som lisensavtaler legger i veien for samarbeid. Alle kan bruke koden og bidra med forbedringer. Det er et partnernettverk innen SugarCRM-fellesskapet, hvor man deler på koden man utvikler. Selskapet selv behøver ikke stå i midten. Ingen trenger å spørre oss om lov. Økosystemet kan vokse uten oss, uten at det koster oss verken tid eller penger.

Partnerskapene er også grunnlaget for forretningsmodellen som SugarCRM legger til grunn for sin virksomhet i nettskyen.

– Våre konkurrenter bygger seg gjerne opp som generelle leverandører av tjenester i nettskyen. Vi har bestemt oss for ikke å slå følge. Vi lar våre partnere stå for selve nettskyinfrastrukturen, mens vi selv konsentrerer oss om det vi kan, nemlig CRM.

Det innebærer at SugarCRM kan leveres som programpakke eller som tjeneste, og at tjenesten kan leveres gjennom alt fra Microsoft Azure og Amazon.com til lokale partnere som Redpill Linpro.

– Kunden velger selv den mest hensiktsmessige modellen. Er man pålagt personvernbegrensninger som innebærer at kundedata ikke kan krysse landegrenser, velger man en lokal partner. Etter vår modell gir nettskyen fleksibilitet.

Augustin har bakgrunn som investor, og har vært et navn innen åpen kildekode i mange år. I 1993 grunnla han VA Linux, som siden skiftet navn til SourceForge. Han har teknologiutdannelse fra Stanford University.

SugarCRM ble etablert i april 2004, og teller i dag 130 ansatte. De har et europeisk hovedkvarter i München. 40 prosent av selskapets omsetning er i Europa.

Til toppen