Friprog har blitt milliardindustri i Norge

NTNU-rapport viser at fri programvare har fått skikkelig rotfeste i norske bedrifter.

Friprog har blitt milliardindustri i Norge

NTNU-rapport viser at fri programvare har fått skikkelig rotfeste i norske bedrifter.

Det er mye aktivitet knyttet til fri programvare og åpen kildekode i Norge for tiden. Blant annet arrangerte Friprog-senteret nylig den første Go Open-konferansen med over 400 deltakere.

Selv om fri programvare fortsatt utgjør en liten del av den totale omsetningen i de fleste norske IT-bedrifter, er mange som integrerer fri programvare-komponenter i egen programvare. Det viser en undersøkelse utført av stipendiat Øyvind Hauge og professor Reidar Conradi ved NTNU.

digi.no har tidligere referert til denne undersøkelsen, hvor det fortelles at blant 469 norske IT-selskaper som utvikler programvare, har 266 eller 46,9 prosent integrerte åpen kildekode-komponenter i sine egne programvareløsninger.

    Les også:

Undersøkelsen er basert på svar fra over 700 bedrifter med til sammen over 30.000 ansatte.

- Bedriftene integrerer fri programvare i både store og små produkter med et bredt spekter av funksjonalitet, forteller forskerne i en pressemelding.

- Produktene leveres til kunder i offentlig så vel som privat sektor. Av 95 bedrifter som deltok i en oppfølgingsundersøkelse, oppga en tredel at mer enn 40 prosent av omsetningen var knyttet til produkter og tjenester basert på fri programvare. Årlig omsetter programvareindustrien slike produkter og tjenester for over én milliard kroner.

Seleksjonen av fri programvarekomponenter skjer ifølge undersøkelsen i stor grad uformelt. Komponenter selskapene har positiv erfaring med, gjenbrukes ofte. Nye komponenter finnes gjennom anbefalinger og søk via søkemotorer og portaler for fri programvare.

Utviklere som har besvart spørreundersøkelsen oppgir at de i liten grad har problemer med å finne, evaluere og bruke fri programvarekomponenter. I tillegg svarer de at fri programvare reduserer livstidskostnadene til produktene deres.

Det er spesielt tre elementer som trekkes fram som årsaker til at man bruker fri programvare.

Viktigst er at komponenter basert på fri programvare tilbyr enkel tilgang til funksjonalitet av høy kvalitet i mange tilfeller anses som unik. Denne tilgangen til komponenter, som utvikles, testes og vedlikeholdes av andre, forenkler utviklernes arbeid.

Den reduserte tidsbruken og fraværet av lisenskostnader er en annen viktig årsak til bruken av fri programvare. Dette bidrar til å redusere den totale utviklingskostnaden til sluttproduktet.

Mange av utviklerne oppgir dessuten at gjenbruk av komponenter som allerede er

testet av andre, bidrar til å øke kvaliteten på produktet. Dessuten mener de at fri programvarekomponenter ofte tilbyr det beste tilgjengelige alternativet.

Men undersøkelsen viser også at etterspørsel etter fri programvare blant kunder og i markedet har liten innvirkning på bruken av fri programvare.

Tabellen nedenfor viser de viktigste motivasjonsfaktorene for valg av fri programvare. Respondentene svarte hvor viktig motivasjonsfaktorene var fra 1 (ikke viktig i det hele tatt) til 5 (svært viktig).

På spørsmål om spørsmål om hvilke kundegrupper som benytter seg av løsningene, ser man at produktene ble brukt av kunder i alle bransjer. Men det var en liten oververkt av produktene som ble brukt av kunder innen offentlig sektor og helse.

Majoriteten av produktene var enten web- og portalløsninger eller programvare for foretak. Men det ble også nevnt produkttyper innen multimedia, mellomvare, kontorstøtte, utviklerverktøy, og finans/bank.

Forskerne mener det er tydelig at fri programvarekomponenter blir brukt i produkter med et bredt spekter av funksjonalitet i alle kundegrupper.

Rapporten fra undersøkelsen er tilgjengelig her (PDF).

Til toppen