Friprog-pris til standard-forkjempere

Elektronisk borgerretts-organisasjon har gjort mest for å fremme fri programvare i 2008.

EFN vant årets pris for fremme av fri programvare. Fra venstre: Styremedlem Terje Reite, styremedlem Karelius Leon, styremedlem Knut Yrvin, Øystein Jacobsen, styremedlem Geir Isene og leder Thomas Gramstad. Sittende foran styremedlem Per Inge Østmoen, styremedlem Bjørn Remseth, (Foto: EFN)
EFN vant årets pris for fremme av fri programvare. Fra venstre: Styremedlem Terje Reite, styremedlem Karelius Leon, styremedlem Knut Yrvin, Øystein Jacobsen, styremedlem Geir Isene og leder Thomas Gramstad. Sittende foran styremedlem Per Inge Østmoen, styremedlem Bjørn Remseth, (Foto: EFN)

Elektronisk borgerretts-organisasjon har gjort mest for å fremme fri programvare i 2008.

Høgskolen i Oslo og Norwegian Unix User Group (NUUG) delte onsdag kveld ut årets pris for fremme av fri programvare.

Den gikk til Elektronisk Forpost Norge (EFN) for deres arbeid med åpne standarder.

Prisen ble høytidlig overakt av Mads Eriksen, mannen bak den populære tegneserien «M». Eriksen har ved flere anledninger tatt opp IT-problemer og Linux i sine striper.

Prisen er på 35.000 kroner, og formålet er å øke oppmerksomheten rundt fri programvare og åpne standarder. Dette er syvende gang den deles ut.

Tidligere vinnere:

  • 2007: Linpro AS, for mange års innsats med og for fri programvare
  • 2006: Stiftelsen Åpne kontorprogram på norsk
  • 2005: eZ systems for publiseringssystemet eZ publish CMS
  • 2004: Snøfrid Kleppe, Astri Kleppe og Conrad Newton for Snøfrix
  • 2003: Trolltech AS, for produktet Qt
  • 2002: Skolelinuxprosjektet

EFN er en elektronisk borgerrettsorganisasjon, og beskriver seg selv som "en rettighetsorganisasjon for ALLES rettigheter". De jobber blant annet med juridiske rettigheter i IT-samfunnet, personvern, åpne infrastrukturer og tekniske aspekter med internett.

Foreningen ble dannet i 1995 etter at menneskene som ble til foreningen først hadde vært knyttet sammen i fire år av en e-post-liste.

Juryen ga følgende begrunnelse for å gi prisen til EFN:

Datarevolusjonen kan sammenlignes med den industrielle revolusjonen: helt ny teknologi blir tatt i bruk, og bringer med seg omfattende forandringer, både økonomisk og samfunnsmessig. Det tar en stund før samfunnet summer seg og fornyer lovverk og normer i pakt med den nye situasjonen. I mellomtiden hersker et kreativt og dels truende kaos.

Det er nå de framtidige strukturene vokser fram, forestillinger og overenskomster som skal gjelde i det samfunnet vi allerede står inne i, et samfunn formet av de nye teknologiene. Vi ønsker å videreutvikle det beste: demokratiske og menneskerettslige verdier. Det er her prisvinnerens rolle er så viktig.

Vinneren har etablert seg som en ledende forkjemper og premissleverandør i den norske samfunnsdebatten på vegne av åpne standarder, for frie lisenser, liberal opphavsrett, vern av bruker- og forbrukerrettigheter, og for brukereid og brukerstyrt programvare, som først og fremst vil si fri programvare.

Årets vinner står bak mange artikler, høringsdokumenter, pressemeldinger, åpne brev og annet som har påvirket oppfatningene til både massemedias representanter, meningsdannere og mannen på gata.

- Dette betyr mye for oss, sier Thomas Gramstad, leder for EFN i en pressemelding.

På vegne av organisasjonen takker han for prisen, og sier at han tror den vil styrke EFN i sitt arbeide fremover:

EFNs oppgave er å arbeide for å bevare og videreutvikle de sivile borgerrettighetene inn i en digital virkelighet: at vi har frie og demokratiske rettigheter på nettet og når vi bruker datamaskiner på tilsvarende måte som de tradisjonelle rettighetene vi har i det "fysiske" eller industrielle samfunnet, samtidig som vi utvikler tenkning og praksis om rettigheter videre i retning mot en nettverksbasert overflodsøkonomi.

EFNs arbeid for åpne standarder og formater, digitale allmenninger, fribrukslisenser, retten til kopiering, brukerstyrt og fri programvare, personvern, mot overvåkning og udemokratisk kontroll m.m. -- kort sagt, arbeidet for demokratiske og menneskerettslige prinsipper, verdier, lover og praksiser -- vil med dette bli vesentlig styrket.

    Les også:

Til toppen