Friprog-romansen er fortsatt på flørtestadiet

Forprosjektet til regjeringens «preferansepolitikk for fri programvare» er såvidt startet.

Fornyingsminister Heidi Grande Røys ønsker mer bruk av fri progravare, men ting tar tid.
Fornyingsminister Heidi Grande Røys ønsker mer bruk av fri progravare, men ting tar tid.

Forprosjektet til regjeringens «preferansepolitikk for fri programvare» er såvidt startet.

Etter lenge å ha vurdert saken, ble det på tampen av fjoråret klart at regjeringen jobbet aktivt med innføring av det de kaller en "preferansepolitikk for fri programvare". Fornyingsminister Heidi Grande Røys bekreftet arbeidet i desember og uttalte den gangen at «arbeidet er spennende, og også kontroversielt».

Saken kan få store konsekvenser, og bli et tilbakeslag for leverandører av proprietær programvare, og da først og fremst Microsoft. Det store spørsmålet er hvor langt norske myndigheter vil strekke seg i å foretrekke fri programvare.

Siden har det vært ganske stille om dette arbeidet. Vi tok derfor kontakt med Fornyings- og administrasjonsdepartementet (FAD) for en oppdatert status.

Avdelingsdirektør Kai-Ove Nauen i FAD forteller til digi.no at de akkurat har satt i gang et forprosjekt, hvor de tar sikte på å avdekke muligheter og hindringer.

- Det vil si hva vi tror kan være enkelt og raskt å innføre, men vi ser også på mer langsiktige løp. Deretter må vi kjøre de nødvendige løpene i et eventuelt hovedprosjekt, sier Nauen.

Avdelingsdirektøren, som er ekspert på IKT i offentlig forvaltning, sier at det i ytterste konsekvens kan bli aktuelt med regelverksendringer, men at dette må de se nøye på.

- Når kan selve prosjektet bli satt i gang?

- Vi tar sikte på at forprosjektet er ferdig før sommeren, i løpet av juni en gang. Da må det tas stilling for om man eventuelt rigger til et hovedprosjekt, og hvilke løp vi velger fremover.

Ettersom de ikke har kommet lenger enn til forprosjektet, har ikke bransjen fått gi innspill til arbeidet ennå. Men når de kommer så langt vil de ifølge Nauen involvere ganske bredt. Det er også naturlig at de har dialog med Kompetansesenteret for fri programvare i forprosjektet.

- Dette er et område som det er stort fokus på nå, det er et prioritert tiltak innenfor IKT-politikken, sier Kai-Ove Nauen.

Noe av hensikten med forprosjektet er ifølge Nauen å avdekke hva slags dilemmaer de møter i arbeidet med preferansepolitikk for fri programvare. Det er imidlertid for tidlig å si noe om dette nå.

    Les også:

Til toppen