Friprog-stiftelsen FSF til sak mot Cisco

Etter fem års forhandlinger om respekt for GPL, er Richard Stallmans tålmodighet slutt.

Friprog-stiftelsen FSF til sak mot Cisco

Etter fem års forhandlinger om respekt for GPL, er Richard Stallmans tålmodighet slutt.

Free Software Foundation (FSF), en ideell stiftelse som arbeider for fri programvare og som forfekter som prinsipp at all programvare skal være gratis, sier i en pressemelding at de har gått til søksmål mot nettverksgiganten Cisco.

Klagen hevder at Cisco har brutt lisensvilkårene til flere programmer som FSF har opphavsrett til, blant dem GCC, binutils og GNU C Library. Cisco distribuerer disse programmene i produkter som markedsføres under varemerket Linksys.

De fleste av disse programmene er lisensiert under GPL (GNU General Public License), de øvrige under LGPL (GNU Lesser General Public License).

Det går fram av vilkårene i GPL og LGPL at alle som redistribuerer programvare med disse lisensene også har plikt til å gi brukerne tilgang til kildekoden. FSF mener å kunne dokumentere at Cisco har distribuert programvare lisensiert under GPL og LGPL, uten at kundene har fått tilgang til kildekoden.

FSF-leder og -gründer Richard Stallman sier at hensikten med lisensene GPL og LGPL nett er å sikre alle som bruker programvare, muligheten til å endre den. Derfor krever lisensene at man får tilgang til kildekode.

FSF sier at de har arbeidet med Cisco siden 2003 for å hjelpe dem til å iverksette en prosess for å overholde lisensbetingelsene.

– De første endringene var veldig løfterike, forteller lisensansvarlige Brett Smith i FSF. – Men Cisco fulgte aldri opp, og etter fem år har vi ennå ikke sett en plan for å etterkomme lisensene. Derfor tror vi et søksmål er den beste måten å realisere rettighetene vi gir alle som bruker vår programvare.

Daglig leder i FSF, Peter Brown, sier at friprogutviklere overgir sine copyright til FSF for å være sikre på at deres arbeid forvaltes slik at brukernes rettigheter respekteres. FSF har håndhevet friproglisenser i 15 år: Dette er første gang stiftelsen ser seg nødt til å gå til sak mot en bruker.

Søksmålet er levert av Software Freedom Law Center Inc på vegne av FSF, og kan lastes ned fra FSFs nettsted: FSF Complaint Against Cisco.

Cisco bekrefter at de har samarbeidet med FSF for å løse problemene knyttet til bruken av GPL- og LGPL-lisensierte programmer i Linksys-produkter. De sier at de gjennomfører en granskning av FSFs påstander, men oppfatter sin praksis å være i samsvar med lisensvilkårene. Cisco er følgelig skuffet over at FSF har gått til sak.

Til newsfactor.com sier en analytiker i Yankee Group at det er svært ulikt Cisco å oppføre seg slik FSF beskriver. Han åpner for at Cisco kan ha oversett ett eller annet, men i det store og hele ser han på søksmålet som lite troverdig.

    Les også:

Til toppen