Friprogsenteret velger Objectware

Friprog-sjef Heidi Arnesen Austlid går for portalen som støtter alle filformater.

Friprogsenteret velger Objectware

Friprog-sjef Heidi Arnesen Austlid går for portalen som støtter alle filformater.

Prosjektet skal utvikle et webbasert samhandlings- og dokumenthåndteringssystem på basis av fri programvare til bruk i offentlig sektor.

Systemet skal kunne gjenbrukes av offentlige virksomheter, videreutvikles og lokalt tilpasses.

- Til høsten vil alle offentlige virksomheter kunne ta i bruk dette

samhandlings- og dokumenthåndteringssystemet, sier Heidi Arnesen Austlid, direktør i Friprogsenteret.

Friprogsenteret er en pådriver for verdiskaping i offentlig sektor og næringsliv. Som uavhengig kompetansesenter er oppgaven å skape trygghet for valg, bruk og deling av fri programvare. Dette gjør Friprogsenteret ved å spre kunnskap, bygge nettverk og tilby arena for deling.

Målet med systemet er å forbedre effektiviteten i en offentlig virksomhet med utgangspunkt i Web 2.0 funksjonalitet knyttet til offentlig sektors

daglige virke. Systemet skal støtte OpenOffice og ODF filformatet, i tillegg til andre format.

Systemet baseres på Glassfish WebSpace Server portalproduktet fra Sun og skal være i produksjon i løpet av høsten 2009.

Objectware har levert løsningen til Norgesportalen, og offentlig sektor en et strategisk viktig satsningsområde.

- Denne løsningen vil være ett av flere viktige initiativer innen denne sektoren,

uttaler Leif Ludvigsen, administrerende direktør i Objectware.

Til toppen