Frisk vekst for Norsk Data Senter

Norsk Data Senter fortsetter den friske veksten, og vokste med 13 millioner det første halvåret.

Norsk Data Senter fortsetter den friske veksten, og vokste med 13 millioner det første halvåret.

Norsk Data Senter (NDS) har vist til kraftig hadde i første halvår i år en totalomsetning på 188,5 millioner kroner, opp 13 millioner fra ifjor. Driftsresultatet er på 9 millioner kroner som er en økning fra 7 millioner kroner ifjor, opp 29 prosent i forhold til fjoråret.

Det er spesielt driftsløsninger rettet mot SMB markedet som er blitt godt mottatt, i tillegg til en ny løsning rettet mot skole og utdanningssektoren.

NDS er en IKT totalleverandør og leverer løsninger innenfor områdene infrastruktur, IT-

rådgivning, drift/forvaltning, e-handel, programvare og ettermarked. Selskapet ble etablert i 1979 og har hovedkontor i Moss og avdelingskontorer i Trondheim og Bergen. NDS har totalt 125 ansatte.

Til toppen