Frisk vekst for Norsk Data Senter

Norsk Data Senter fortsetter den friske veksten, og vokste med 13 millioner det første halvåret.

Norsk Data Senter (NDS) har vist til kraftig hadde i første halvår i år en totalomsetning på 188,5 millioner kroner, opp 13 millioner fra ifjor. Driftsresultatet er på 9 millioner kroner som er en økning fra 7 millioner kroner ifjor, opp 29 prosent i forhold til fjoråret.

Det er spesielt driftsløsninger rettet mot SMB markedet som er blitt godt mottatt, i tillegg til en ny løsning rettet mot skole og utdanningssektoren.

NDS er en IKT totalleverandør og leverer løsninger innenfor områdene infrastruktur, IT-

rådgivning, drift/forvaltning, e-handel, programvare og ettermarked. Selskapet ble etablert i 1979 og har hovedkontor i Moss og avdelingskontorer i Trondheim og Bergen. NDS har totalt 125 ansatte.

Les mer om: