Friske millioner redder Adcore

Adcore har godkjent en rettet nyemisjon på 168 millioner svenske kroner. Direktør Ole Oftedal bidrar selv med 27,5 millioner kroner og får 12,5 prosent av aksjene.

Det svenske Internett-konsulentselskapet Adcore henter inn friske millioner. I går begynte ryktet om emisjonen å spre seg, og kursen rakk ifølge Vision å stige med over 100 prosent før handelen ble midlertidig stoppet. Dermed kan selskapet med 600 ansatte leve videre.

Adcore-sjef Ole Oftedal er svært fornøyd. Han sier til Reuters at de nye pengene blant annet skal finansiere avvikling av de ulønnsomme delene av selskapet.

Emisjonskursen er på 40 øre og pengene skal betales til selskapet innen 12. oktober.

Dagens IT skriver at Oftedal blir ny storeier i selskapet etter emisjonen. Han betaler drøye 27 millioner kroner og får 12,5 prosent av aksjene.

Det nye eierkonsortiet, som består av et 20-talls privatpersoner med tilknytning til Adcore, står for halvparten av nyemisjonen. Resten tegnes av fem større selskaper.

Til toppen