Friskmelder det norske Internett

Til tross for Telenors dominans, synes Post- og teletilsynet at Internett-markedet i Norge fungerer bra nok.

Når en aktør har 70 prosent av markedet kan en mistenke markedet for å ikke å fungere optimalt og at prisene blir unødvendig høye. Men konkurransen er stor nok til å sikre god nok konkurranse. Andre forhold i bransjen fungerer også ganske bra, mener Post- og teletilsynet (PT)

Tilsynet tok initativet til en gjennomgang av det norske Internett-markedet i mars i fjor. Utkastet til en rapport som skal sendes Samferdselsdepartementet har vært på høring hos en lang rekke parter og tilsynet har fått tilbakemeldinger fra 31 stykker.

"Hensikten med høringen var å få inn synspunkter på om konkurransesituasjonen i markedet for tilgang til Internett, slik at det bidrar til å realisere sentrale telepolitiske målsettinger om gode og rimelige teletjenester. Innspillene vil være en viktig del av grunnlaget for å vurdere om det eventuelt er behov for regulering for å sikre samfunnsmessige interesser", skriver tilsynet.

Her er konklusjonene til rapporten PT sender til Samferdselsdepartementet:

  • PT anbefaler ikke å pålegge ISP-ene (Internet Service Providers) en registreringsplikt.
  • Tilgangen til smalbånds Internett i Norge anses som god nok. Etter PTs oppfatning er derfor ingen regulatoriske tiltak nødvendig på dette området.
  • PT mener det ikke er behov for ytterligere tiltak i telereguleringen for å stimulerer bruken av e-handel.
  • PT anbefaler ikke at bruksuavhengig prising innføres gjennom et regulatorisk påbud i Norge.

Den eneste anmerkningen PT har er at tilsynet mener at "det kan være hensiktsmessig å pålegge ISP-ene å informere om sikkerhetsnivået for de ulike aksessformer og tjenestene de benytter".

Til toppen