Frister utlandet med norsk personvern

Roland Rabben i Jottacloud garanterer en skytjeneste fri for amerikanske spioner.

Frister utlandet med norsk personvern
Roland Rabben tror norsk personvern er positivt for eksport av norske nettskytjenester. Bilde: Jottacloud

Har noen tenkt på det før? Norsk personvern som eksportvare til overvåkede amerikanere?

Den norske skytjenesten Jottacloud ser ut til å være først ute. I går kveld la de ut en personverngaranti på henholdsvis norsk og engelsk: Jottaclouds personverngarant og The Jottacloud Privacy Guarantee.

Jottacloud leverer lagringstjenester. De tilbyr mappesynkronisering mellom ulike enheter, fildeling gjennom fellesmapper på nett, og sikkerhetskopiering. Applikasjonen finnes til plattformene Android, iOS, Mac og Windows. 5 gigabyte er gratis. Ubegrenset lagringskapasitet koster fra 6 dollar per måned.

– Vi tror norske leverandører av nettskytjenester kan ha et konkurransemessig fortrinn på det internasjonale markedet, sier gründer og daglig leder Roland Rabben til digi.no.

Han mener det er viktig å få fram et budskap til for eksempel overvåkede amerikanere, at det er mulig å velge tjenester som ikke uten videre utleverer følsomme opplysninger til amerikanske etterretningstjenester. Han viser spesielt til avsløringene om PRISM-programmet til etterretningstjenesten NSA (National Security Agency) som Edward Snowden har lekket til vestlige medier.

– Vi tror dette kan være oppsiktsvekkende for amerikanerne. Det er viktig å klargjøre hvilke fordeler det er med norsk personvern. Vi tror vi er de første som griper fatt i dette, og vi tror vi er først ute med garanti.

Rabben sier de ennå ikke har fått tilbakemeldinger fra amerikansk hold på meldingen lagt ut i går kveld. Han håper avsløringene om store konkurrenters deltakelse i PRISM – det gjelder for eksempel Google Drive, Microsoft SkyDrive og Apple iCloud – vil friste amerikanere til å prøve en norsk tjeneste. I hvert fall bør norske privatpersoner og bedrifter unngå de amerikanske tjenestene.

– I Norge står personvernet like fjellstøtt som Jotunheimen, mens i USA flyter det som Mississippi-elven. Derfor bør både norske privatpersoner og bedrifter velge nettskytjenester som har servere plassert i Norge og som ikke er amerikansk-eid, sier han. – I Norge trenger man en rettslig kjennelse for at et selskap skal utlevere brukerdata, mens i USA kan myndighetene stort sett gjøre som de vil.

Et norsk selskap, med norske eiere og med servere i Norge, vernes av norsk lov.

– Det betyr at våre 220 000 brukere er beskyttet mot amerikansk lovgivning, som uten tvil krenker personvernet og privatlivets fred. Vi håper nordmenn nå blir litt mer bevisst på hvilken nettskyleverandør de bruker, sier Rabben.

Denne personverngarantien tilbys til både norske og utenlandske kunder:

  • Vi skal kun lagre dokumentene dine i Norge, eller i et land med liknende eller enda strengere personvernlovgivning
  • Vi skal operere under norsk jurisdiksjon
  • Vi skal aldri overvåke hva du lagrer hos Jottacloud
  • Vi vil kun overlevere brukerdata til myndighetene dersom vi mottar en kjennelse fra norsk rettsvesen
  • Vi skal ikke utveksle, lagre eller prosessere brukerdata hos en tredjepartstjeneste som f.eks. Amazon
  • Våre ansatte skal aldri åpne eller lese dine dokumenter uten skriftlig tillatelse fra deg
  • Alle våre ansatte skal signere konfidensialitetsavtale
  • Vi lover å slette all brukerdata om deg når du avslutter kundeforholdet med oss
Les mer om: