Fristilte IT-folk må ruste opp kompetansen

Det er fortsatt mange fristilte og langtidsledige IT-folk. Aetat anbefaler å fylle på med kunnskap.

Det er fortsatt mange fristilte og langtidsledige IT-folk. Aetat anbefaler å fylle på med kunnskap.

IT-bransjen er en kunnskapsnæring, og man må henge med i svingene for å kunne holde seg oppdatert. Gammel og udatert kompetanse kan være årsak til at det fortsatt er nesten 1.800 arbeidsledige innen denne bransjen.

Aetats tall for mai viser 1772 ledige IT-folk. Det er en svak nedgang fra april, da det var 1889 ledige IT-folk, hvorav 33 prosent hadde vært uten arbeid i over et halvt år.

Sammen liknet med i fjor, er det i år registrert 52 prosent flere ledige IT-stillinger. Nedgangen i ledigheten er følgelig bemerkelsesverdig lav.

Mens nedgangen i arbeidsledighet for sivilingeniører er gått ned med 25 prosent, er det bare en nedgang på 12 prosent blant dataingeniører. Dette kan skyldes gammel og lite verdiful kompetanse ettersom spesielt databransjen og teknologien er i rask endring.

– Ofte kan ledige IT-folk ha lang realkompetanse, men få papirer på formell kompetanse. Derfor kan det være smart å ruste opp med sertifiseringer, kurs eller høyere utdannelse, sier analysedirektør Stein Langeland i Aetat til digi.no.

I årets første fire måneder var det til sammen registrert 1.790 ledige stillinger fordelt med henholdsvis 514, 453, 393 og 430 stillinger i januar, februar, mars og april.

For to år siden var det bare 921 ledige stillinger fordelt med 137, 353, 275 og 156 ledige stillinger i de samme månedene.

I tillegg kommer det grå stillingsmarkedet, som kan utgjøre hovedtyngden av rekrutteringen.

Alt burde derfor ligge til rette for et rikt arbeidsmarked, men kompetansen må rustes opp. Langeland forteller at Aetat nå gjør spesielle tiltak mot langtidsledige og yrkeshemmede med hjelp til jobbsøking og oppfølging.

Til toppen