FriSurf på CD til alle landets husstander

Telenor bruker i november og desember hele sin markedsmakt for alt hva den er verdt og distribuerer sin Internettpakke FriSurf til alle landets husstander i et samlet opplag på 1,7 millioner.

Telenor bruker i november og desember hele sin markedsmakt for alt hva den er verdt og distribuerer sin Internettpakke FriSurf til alle landets husstander i et samlet opplag på 1,7 millioner.

Telenor har ikke tenkt å la brysomme konkurrenter ta markedsandeler i det som i mediene er kalt for "gratis internett", eller som i virkeligheten er Internett uten abonnementsavgift. Siden selskapet først lanserte produktet i høst med høyere ringeavgifter, har mange andre aktører kommet på markedet med nøyaktig det samme med tildels lavere priser.

Nå vil Telenor styrke sin stilling som landets største ISP, etter at blant andre Sense Communications har klart på gi bort 50.000 abonnement med Internett uten avgifter siden september.

Det gjør Telenor rett og slett ved å trykke opp like mange CD-plater med FriSurf som det er husstander, og i løpet av ukene før jul skal alle ha husstander ha mottatt hver sin CD fra Telenor.

Dersom en regner med en avrundet snittpris per CD på fem kroner, og tilsvarende beløp i porto for hver utsendelse, kan en regne med at Telenor svir av over 40 millioner kroner på markedsfremstøtet.

Selv om 1,9 millioner nordmenn har tilgang til Internett er det kun en av tre husstander som er knyttet til nettet. Den andelen vil gjerne Telenor øke med sine egne produkter.

Og Telenor bruker de samme argumentene nå som da selskapet lanserte FriSurf-pakken i august. Eneste forskjellen er at Telenor Nextel nå har redusert oppkoblings-prisene til vanlig ringepris.

- Det står flere titalls tusen PC-er i norske hjem som med enkle grep kan kobles til nettet, men som i dag ikke er koblet opp. Med FriSurf ønsker vi å senke terskelen for bruk av Internett i Norge for å rekruttere også disse brukerne. Vi regner med at halvparten av alle norske husstander vil være tilknyttet Internett innen utgangen av år 2000, sier informasjonsdirektør i Telenor Nextel Anders Korshavn.

Distribusjonen skjer ved at progamvaren blir sendt som en CD-plate i et vedlegg til Telenor Mobils kundeblad «Hallo» til 1,5 millioner privatpersoner. Samtidig sendes produktet til de vel 200.000 husstander som ikke er registrert som kunder av Telenor Mobil.

Til toppen