Fritt forretningssystem til svenske kommuner

Et svensk prosjekt skal tilpasse et kjent, åpen kildekodebasert forretningssystem til kommunal virksomhet.

Et svensk prosjekt skal tilpasse et kjent, åpen kildekodebasert forretningssystem til kommunal virksomhet.

Compiere er blant de åpen kildekodeprosjektene hvor det er mest aktivitet for tiden. Prosjektet står bak en felles ERP- og CRM-løsning (Enterprise Resource Planning og Customer Relations Management) med samme navn. Det er laget i Java og er basert på Oracle databaseteknologi. Som klient kan en spesiell Java-applikasjon eller en vanlig nettleser benyttes.

Nå er det i Sverige blitt dannet et prosjekt som skal tilpasse Compiere til svensk, kommunal virksomhet. Prosjektet ledes av Karlstads universitet og selskapet Redpill.

Det nye prosjektet, KOMpiere, er en fortsettelse av fjorårets Compression-prosjekt (COmpiere RESearch and innovatION), hvor de samme aktørene tilpasset Compiere til det svenske næringslivet.

- Skulle et forretningssystem som Compiere for kommunal virksomhet kunne etableres, kan dette komme til å utgjøre en sentral del i de nye, kommunale 24-timerstjenestene, sier Stig Håkangård, prefekt ved Institutionen för informationsteknologi ved Karlstads universitet, i en pressemelding.

- Compiere gir også muligheten til å støtte nye, effektive prosesser og arbeidsfly, noe som vesentlig skulle kunne bidra til økt produktivitet innen kommunal forvaltning, sier Fredrik Svensson ved Redpill. Selskapet er ett av de med rammeavtale med Statskontor for leveranser av tjenester omkring åpen programvare til den svenske, offentlige sektoren.

KOMpiere-prosjektet har en rekke mål og aktiviteter. Prosjektet skal:

  • Sammen med referanseorganisasjoner og leverandører etablere en generell kravspesifikasjon for et kommunalt forretningssystem
  • Jamføre disse kravene mot Compiere og etablere spesifikasjon på nødvendig systemforandring slik at en kommunal variant, «KOMpiere», kan etableres.
  • Etablere en modell over nødvendig systemintegrasjon blant annet mot systemer for elektronisk fakturering og relaterte 24-timerstjenester.
  • Gjennomføre og gjennomgå forskningsarbeid omkring integrasjon av et forretningssystem med relevante 24-timerstjenester.
  • Gjennomføre disse systemendringene og testimplementere systemet hos en kommune i Värmland
  • Analysere testimplementeringen og offentliggjøre resultatet av forskningsarbeid og praktisk arbeid.

Hvis prosjektet lykkes, ved den aktuelle programkoden gjøres tilgjengelig på www.programverket.org, et nettsted som åpnet i forrige uke og som skal være et felles samlingspunkt for åpen programvare som etableres innen svensk, offentlig sektor.

    Les også:

- På denne måten blir prosjektets resultat tilgjengelig for såvel kommuner som for forskjellige leverandører som ønsker å levere forskjellige tjenester omkring systemet, forklarer Håkangård.

- Dette innebærer at kommuner som ønsker å begynne å bruke KOMpiere unngår innlåsing til en spesifikk leverandør, men i stedet kan kjøpe aktuelle tjenester leverandørene konkurrerer om, legger Svensson til.

Det totale budsjettet for KOMpiere-prosjektet er på 2,6 millioner svenske kroner. Hovedinvestorene er Sparbankstiftelsen Alfa, Länsstyrelsen Värmland og Region Värmland, i tillegg til en rekke mindre bidragsyterer.

Mer informasjon om KOMpiere-prosjektet finnes på dette nettstedet, noe som kan være interessant stoff for norske aktører med de samme tankene.

Til toppen