Fritt fram for å lage nye GSM-nett

Store selskaper med mange brukere eller andre mobilselskaper kan lage egne GSM-nett. For det finnes ledige GSM-lisenser - klare til kjøp.

Store selskaper med mange brukere eller andre mobilselskaper kan lage egne GSM-nett. For det finnes ledige GSM-lisenser - klare til kjøp.

Da Telenor og Netcom fikk sine GSM-frekvenser, måtte de forplikte seg til å dekke Norge med dyre mobilmaster. Dette etablerte et prisnivå som skulle dekke inn disse kostnadene.

Men senere utdelte GSM-frekvenser har ikke slike krav. Dette åpner for å bygge ut lokale nett med flere brukere per basestasjon enn Telenor/Netcom og dermed lavere priser. Teletopia arbeider med å bygge et slikt nett i Oslo. Målet er å underby Telenor og Netcom på pris fordi man får lavere utbyggingskostander.

I går ble det kjent at MøllerGruppen hadde overtatt BaneTeles GSM-lisens. MøllerGruppen skal i første omgang bruke lisensen til å lage et internt mobilnett, noe selskapet hevder vil lønne seg fordi man har 2200 brukere. Disse vil få et billig mobilnett når MøllerGruppen etablerer basestasjoner for alle sine kontorer og forhandlere.

Dette demonstrer to mulige forretningsmodeller som er åpner for mange flere enn bare Teletopia og MøllerGruppen.

digi.no tok kontakt med Post- og teletilsynet og spurte om det fantes flere ledige GSM-lisenser og fikk et overraskende svar.

- Ja, det mange ledige GSM-lisenser, det er bare å søke, opplyser Erlend Fanebust, senior rådgiver i frekvensavdeling i Post og teletulsynet til digi.no.

Han forklarer at du i praksis trenger minst 2,4 Mhz båndbredde for å skape et GSM-nett, men skal du ha veldig mange brukere er det ønskelig med noe mer.

33 MHz er ledig i 1800 MHz-båndet, opplyser Fanebust. Dette betyr at det er plass til minst 13 nye, mindre GSM-operatører i Norge.

Det er fritt frem for å søke, enten du vil sette opp private nett eller etablere nye, offentlige mobilnett, får digi.no opplyst.

- Det er ingen andre formelle krav enn at du betaler frekvensavgiften, opplyser Fanebust.

Det er heller ingen søknadsfrister eller anbudsrunder. Slik situasjonen er i dag får alle som vil ha, opplyser han.

Det er dog en regulatorisk brems. Skal brukere av ditt mobilnett også ha dekning utenfor områdene du har basestatsjoner, må mobilsamtalene hoppe over til et annet mobilnett. Slik såkalt roaming kan du forlange å få avtale om med Telenor, men da må du først ha et nett som tilbyr 170.000 mennesker mobildekning.

Teletopia er i tiden i forhandlinger med Telenor om en såkalt roamingavtale, for selv om lovverket sier at man kan kreve å få det, sier ikke lovverket noe om prisen Telenor må gi. Netcom er ikke pålagt å dele ut slik roaming fordi selskapet er mindre.

Fanebus sier at Post- og teletilsynet er takknemlig for at digi.no gjør de ledige frekvensene kjent.

Interesserte søkere må henvende seg til Samferdelsdepartementet.

Til toppen