Fritt fram for Interfones «SIM-plaster»

Ingen innvendinger fra PT mot løsning for rimelig mobil roaming.

Fritt fram for Interfones «SIM-plaster»
Interfone-brikken er et «SIM-plaster» som overstyrer ruting av samtaler til utlandet, og av utgående samtaler mens man er i utlandet, slik at man omgår dyr mobil roaming. Bilde: Interfone.

I mai i år omtalte digi.no en ny løsning som gir norske abonnenter lokaltakst for mobilsamtaler når de ringer til eller fra utlandet.

    Les også:

Løsningen leveres av Interfone og består av et «SIM-plaster», det vil si en syltynn brikke som klebes til mobiltelefonens SIM-kort. Det kreves ingen app, heller ikke at man er i en sone med trådløst nett. Man ringer som man alltid har gjort, og den man ringer til ser gjenkjenner oppringeren på telefonnummeret, som vanlig.

Lanseringen av Interfones SIM-plaster i mai vakte oppsikt. Flere teleselskaper henvendte seg til Post- og teletilsynet for å høre om dette kunne være lovlig.

Tilsynets standpunkt er nå klart: De har ingen innvendinger mot tjenesten.

Morten Ove Nilssen i Interfone sier at flere av distribusjonskanalene har avventet avgjørelsen til Post- og teletilsynet.
Morten Ove Nilssen i Interfone sier at flere av distribusjonskanalene har avventet avgjørelsen til Post- og teletilsynet.

Digi.no har fått en kopi av tilsynets brev til Interfone. Tilsynets bruker mest plass på å vurdere Interfones formidling av brukerens «A-nummer», det vil si telefonnummeret nedfelt i SIM-kortet som abonnenten får fra sin mobiloperatør. Det norske regelverket krever tillatelse fra Post- og teletilsynet for å formidle A-nummeret.

– PT kan ikke se at visningen av kundens A-nummer… strider mot nummerforskriften, heter det i brevet fra tilsynet.

Det heter videre:

– Visning av A-nummer øker mottakers tillit til anropet og gjør det mulig for tilbakeanrop. Det forutsettes derfor at Interfone har tilstrekkelige løsninger som sikrer at det viste A-nummeret tilhører bruksrettshaver.

Tilsynet har også vært opptatt av hvordan mobiltelefoner med SIM-plasteret håndterer nødanrop. Interfone forsikrer at nødanrop håndteres utenfor Interfones system. Det tar tilsynet til etterretning.

To spørsmål gjenstår: Utgjør SIM-plasteret en inngripen i SIM-kortet i strid med mobiloperatørens abonnementsavtale? Bryter selve tjenesten med abonnementsavtalen?

Her svarer tilsynet at dette er privatrettslige spørsmål «som ligger utenfor regelverket tilsynet forvalter».

Morten Ove Nilssen i Interfone er svært glad for at Post- og teletilsynet ikke har innvendinger til tjenesten.

– Dette er gode nyheter for oss, da flere av våre distribusjonskanaler valgte å avvente denne vurderingen fra Post- og teletilsynet. Nå har vi mange nye kanaler på vei inn, både som rene videreselgere og kanaler som skal selge dette under eget merke og navn.

SIM-plasteret overstyrer ruting av anrop til utlandet og av utgående anrop når brukeren befinner seg i utlandet. Interfone har et internasjonalt nettverk av samarbeidspartnere: Overstyringen gjør at samtalen rutes over IP i stedet for gjennom mobiloperatørene, unntatt der operatøren bare tar seg betalt som for lokalsamtaler. I praksis er dette en automatisert versjon av tjenesten som MyCall (tidligere Lebara) og andre tilbyr, med «call back».

SIM-plasteret koster 365 kroner. Interfone krever ingen månedsavgift: De tar seg betalt per samtaleminutt etter takster oppgitt på nettstedet. Besparelsen er opptil 97 prosent. Samtale til USA koster for eksempel 0,49 kroner per minutt, uansett om man ringer til mobil eller til fasttelefon. Samtale til mobil i land som Spania, Storbritannia og Russland koster 1,49 kroner per minutt.

Til sammenlikning koster Netcom Bedrift, abonnementet med billigst utenlandstakst, 1,60 kroner per minutt til USA og 3,78 kroner per minutt til Russland.