Fritt fram for personsøkersvindel

Du kan bli svindlet gjennom personsøkeren din. I USA har teletorgnummere dukket opp på tusenvis av personsøkere, og mange har latt seg lure til å ringe tjenester som koster godt over hundre kroner i minuttet. - Dette er en ypperlig måte å svindle på, innrømmer Tone Johansen, avdelingssjef for personsøking i Telenor Mobil. Og på Internett, kan du finne alle norske personsøkernummere.

Du kan bli svindlet gjennom personsøkeren din. I USA har teletorgnummere dukket opp på tusenvis av personsøkere, og mange har latt seg lure til å ringe tjenester som koster godt over hundre kroner i minuttet. - Dette er en ypperlig måte å svindle på, innrømmer Tone Johansen, avdelingssjef for personsøking i Telenor Mobil. Og på Internett, kan du finne alle norske personsøkernummere.

Da vi først ringte informasjonssjef i Telenor Mobil, Per Engh Halvorsen, hevdet han at ingen kunne få fatt i personsøkernumrene de har solgt abonnement på i Norge. Uten et register over personsøkernumre, ville svindlerne ikke kommet noen vei, med andre ord. - Vi har aldri hørt om lignende tilfeller i Norge. Jeg kjenner ikke til hvordan det amerikanske systemet for registere av personsøkernummere er, men det finnes ingen slike registre i Norge, sa han da. Han skulle allikevel sjekke disse opplysningene med personsøkerdivisjonen og ringe oss opp igjen.

Det gjorde han, og da viste det seg at Telenor Mobil faktisk har lagt ut alle sine personsøkernummere på Internett som en forsøksordning. Å hente ut personsøkernummere med svindel i tankene er ikke verdens vanskeligste sak, med andre ord. - Teoretisk sett er det mulig å gjøre denne typen svindel i Norge, sa Engh Halvorsen nå, og la til at alt er mulig for profesjonelle svindlere. Og selv uten denne typen register, kan man fremdeles systematisk ringe alle nummere som begynner på 96.

- Vi har selvfølgelig mange betenkeligheter med å legge ut et slikt register over personsøkernummere. Slik som informasjonen ligger i dag, kan registeret brukes både i terror- og i reklamesammenheng, sier Tone Johansen, avdelingssjef for personsøking i Telenor Mobil. Teletorg-svindel var ikke på listen over betenkeligheter før digi:tele ringte henne, men nå er denne typen svindel definitivt med. - Vi har ikke tenkt på det før, men dette er sikkert en ypperlig måte å svindle på, sier hun.

Teletorgtjenester i Norge er nøye kontrollert av både Telenor og myndighetene. Når man ringer et teletorgnummer, blir man informert om hvor mye tjenesten koster før man eventuelt går videre. Derfor ville lokale teletorgtjenester få minimalt utbytte av å svindle gjennom personsøker. For tjenester i utlandet som ikke er underlagt norsk kontroll, derimot, er veien inn til norske personsøkere helt åpen. Alt de trenger å gjøre, er å opprette en "base" i Norge som ringer personsøkernummere og legger igjen teletorgnummeret i utlandet. Mange personsøkerbrukere, spesielt de som bruker personsøkeren i jobbsammenheng, vil nok automatisk ringe opp numrene som dukker opp på søkeren.

- Foreløpig er dette ikke noe problem i det hele tatt. Men hvis det blir det, vil vi selvfølgelig advare abonnentene våre om at de kan bli svindlet gjennom personsøkeren sin, sier Engh Halvorsen.

Til toppen