Fritt frem for å overvåke barn

Norge har noen av verdens strengeste lover mot overvåkning av voksne. Barn og ungdom er rettsløse.

Norge har noen av verdens strengeste lover mot overvåkning av voksne. Barn og ungdom er rettsløse.

Stortinget har gjennom mange års arbeid og opprettelsen av Datatilsynet gitt Norge noen av verdens strengeste begrensinger i overvåkning. digi.no kunne på mandag fortelle at Datatilsynet sier nei til all logging av lynmeldinger, men disse retningene gjelder bare voksne.

Barn og ungdom under fylte 18 år er i praksis lovløse. Deres foresatte kan fritt overvåke dem, både åpnet og i det skjulte. Dette får digi.no vite av Datatilsynet og Saft-prosjektet som arbeidet med informasjon om barn og ungdoms bruk av elektronisk kommunikasjon.

digi.no spurte de to organisasjonene etter at vi nylig fikk en henvendelse fra en far som ville overvåke sine barnes bruk av Internett. Faren spurte om vi kunne anbefale programmer som i hemmelighet tok skjermbilder med jevne mellomrom for å vise ham hva barna brukte maskinen til. Hvor gamle barna var fikk vi ikke vite.

- I forhold til Datatilsynet kan foreldre fritt overvåke sine mindreårige barn, sier informasjonssjef Ove Skåra i Datatilsynet til digi.no.

Prosjektleder i EU-støttede Saft, Elisabeth Staksrud, er enig og påpeker at det eneste som finnes av lovverk er FNs barnekonvesjon som Norge har signert. Hun medgir at denne er vag og og ikke gir noen konkrete retningslinjer for hva som er lov av overvåking. Lovverket gjør altså ingen forskjell på om barna er 7 eller 17 år gamle.

Dermed er det fritt fram for salg av alle typer produkter som logger, overvåker og rapporterer barns bruk av IT eller andre aktiviteter. Dette gjelder både såkalte keyloggere som lagrer alle tastetrykk og skjermbildeloggere.

I tillegg er det fritt fram for mobilovervåkning. Partnere av Telenor som Autozeek har lansert tjenester som lar mobiltelefons eier følge telefonens posisjon på et kart. Mindreårige har ofte mobiler som er kjøpt av foreldrene. Foreldrene kan fritt få posisjonert dem med jevne mellomrom eller de kan bli varslet dersom mobilene forlater soner foreldrene har satt opp på karttjenesten.

Saft-prosjektet mener at dersom foreldre - mot Safts anbefaling - vil begrense bruken av Internett, må man informere om loggingen eller begrensingene man har innført. Staksrud mener at barn som opplever begrensninger bare flytter sin risikofylte Internett-bruk til andre maskiner, for eksempel hos venner.

Både Telenor og det norske programvareselskapet Easybits selger løsninger som i stedet for å overvåke begrenser tilgangen til Internett.

Til toppen