Fritt sykehusvalg på nett fungerer ikke

Tjenesten "Fritt sykehusvalg på nett" gjengir ikke den korrekte ventelistesituasjonen.

Tjenesten "Fritt sykehusvalg på nett" gjengir ikke den korrekte ventelistesituasjonen.

Fritt sykehusvalg på nett ble lansert med brask og bram for bare noen få måneder siden, men allerede nå vurderer Sosial- og helsedirektoratet å revudere tilbudet fordi det ikke fungerer, skriver ukebrevet Mandag Morgen.

Formål med tjenesten er å tilby pasienter, pårørende og henvisende leger oppdatert og kvalitetssikret informasjon om pasientrettigheter, forventede og historiske ventetider, og annen informasjon som er relevant for pasientens valg av sykehus. Det nye i tjenesten er å vise til en en nasjonal oversikt over forventede ventetider formidlet på dette nettstedet. Nettstedet er integrert med en gratis telefontjeneste, 800 41 004, til beste for brukerne.

Sykehusene er inne i en stor omleggingsprosess og utsettes for politisk eksperimentering. Men tjenesten fungerer ikke slik den skal.

- Det er å kaste blår i øynene på pasientene å la dem tro at man velger bedre sykehus med denne tjenesten, sier pasientombud Even Hagelien i Landsforeningen for Hjerte- og Lungesyke (LH).

Heller ikke Helsetilsynet er fornøyd, som i en rapport fremhever tjenesten slik:

Fra mange virksomheter er det blitt rapportert om manglende systemer for å følge opp at den ventetid pasientene er tildelt, blir overholdt. Observasjoner viser at ventelister ikke skjer systematisk og at datasystemet ikke utnytter relevant styingsinformasjon. Ventelistene gir dermed ingen virkelighetsnær oversikt over ventelistesituasjonen. Manglende styring utgjør en fare for at enkelte pasienter ikke får forsvarlige helsetjenester.

Pasienter har ventet vesentlig lenger enn forespeilet, og henvises ikke til et annet behandlingssted. Det kan synes som om mange virksomheter ser på sin egen venteliste som en ordrereserve og unngår å forholde seg til behandlingskapasiteten.

Det var helseminister Dagfinn Høybråten som lanserte nettstedet i mai i fjor. Det ble utviklet av CSC Solutions Norge på vegne av Sosial- og helsedirektoratet. Ifølge deres egen nettside skal Sykehusvalg.net være "under kontinuerlig utvikling både i forhold til innhenting, kvalitetssikring og formidling av data".

Til toppen