Frontene skjerpes før telefusjon

Fusjonsplanene mellom de to Bell-selskapene, Southwestern Bell Communications (SBC) og Ameritech, skjerper frontene mellom tilhengere og motsandere av fusjonen. For mens fagforeningene synes fusjonen er helt OK, protesterer fusjonspartnernes konkurrenter.

SBC får nå støtte fra blant annet Communications Workers of America (CWA). CWA ber FCC å godkjenne fusjonsplanene, blant annet fordi den vil skape 8.000 jobber og øke konkurransen, ifølge en pressemelding. CWA representerer 78.000 av SBCs 118.000 ansatte, og 30.000 av Ameritechs 73.000 ansatte.

CWA mener fusjonen skiller seg ut fra andre liknende fusjoner ved at den legger vekt på vekst og ikke på å kutte antall ansatte og kostnader. Også flere av SBCs kunder har uttrykt støtte for fusjonsplanene.

Styreleder og konsernsjef i SBC, Edward E. Whitacre Jr., sier at telemyndighetene allerede har skapt et amerikansk teleduopol der AT&T og MCI WorldCom kontrollerer 80 prosent av markedet for riks- og internasjonal telefoni. I en pressemelding fra selskapet sier han at en fusjon mellom SBC og Ameritech vil øke konkurransen. SBC er villig til å betale 60 milliarder dollar med aksjer i eget selskap for Ameritech. Et fusjonert selskap vil kontrollere en tredel av alle telefonabonnement i USA.

FCC har på sin side mottatt klager på den planlagte fusjonen fra MCIWorldCom, AT&T og Sprint, innen den oppgitte tidsfristen som var i helga.

Historien så langt har vist at det har vært mulig å gjennomføre to Bell-fusjoner uten nevneverdige reaksjoner fra verken FCC eller Justisdepartementet, ettersom både fusjonen SBC og Pacific Telesis samt Bell Atlantic og Nynex gikk uten nevneverdige problemer.

Mens SBC-sjefen mener AT&T og MCIWorldcom har monopol i markedet for riks- og internasjonal telefoni, mener AT&T på sin side at en fusjon mellom SBC og Ameritech vil føre til det samme. AT&T hevder at en fusjon mellom de to Bell-selskapene ytterligere vil monopolisere markedet for lokaltelefoni i de områdene hvor de to selskapene har sin virksomhet i dag.

FCC arrangerer høringer om fusjonsplanene senere denne uken, som planlegges distribuert direkte over Internett.

Til toppen