Fronter kupper det "proffe" læremarkedet

Programvareselskapet Fronter har så godt som kuppet den norske undervisningssektoren, sist med en kontrakt med Universitetet i Oslo. Styrken er, ifølge gründer Roger Larsen, at markedet selv får bestemme hvordan e-læringsproduktet skal utvikle seg.

Programvareselskapet Fronter har så godt som kuppet den norske undervisningssektoren, sist med en kontrakt med Universitetet i Oslo. Styrken er, ifølge gründer Roger Larsen, at markedet selv får bestemme hvordan e-læringsproduktet skal utvikle seg.

I april i fjor lanserte Fronter sitt e-læringskonsept Classfronter. Det var da snøballen begynte å rulle. På det tidspunktet hadde selskapet med seg Universitetet i Tromsø og Høgskolen i Gjøvik som brukere av løsningen.
Les mer om konseptet her: IKEA-versjonen av nettbasert læring

Gründer Roger Larsen har bevisst ligget lavt i terrenget i forhold til media siden denne lanseringen, blant annet fordi markedet har bestått av en lukket målgruppe; universiteter og høyskoler.


Roger Larsen har høye ambisjoner. Han har jobbet som Notes-programmerer og mener Fronter kan komme til å utfordre Lotus Notes globalt - intet mindre.

- For en vanlig mellomstor norsk bedrift kan du godt si at vi er Notes-killer nummer én, mener han. - I vår applikasjon får man det man faktisk bruker (slik som mail, kalender, kontakt-register, Intranett), og vi skal videre enn undervisningssektoren.

Men foreløpig er det satset mest på undervisningssektoren, selv om det jobbes knallsterkt mot bedriftsmarkedet parallelt.

- Vi må etablere oss som en preferert partner overfor universiteter og høyskoler først, og vi skal gjøre det fort, sier Larsen i et intervju med digitoday.no. (I Norge er dette allerede gjort, nå står Europa og Asia for tur)

Misjonen er "enrichment and knowledge through collaboration", noe som signaliserer at selskapet satser globalt, som på norsk vil si berikelse og kunnskap gjennom samarbeid. Pluss at selskapets mål er "simplicity X 3", det vil si enkelhet, enkelhet og enkelhet.

Lanseringen i april skapte interesse, og ifølge Larsen fikk Fronter mange henvendelser i etterkant av denne. Flere universiteter og høyskoler benyttet resten av semesteret til testing av produktet, og den påfølgende høsten var det mange som bestilte og innførte Classfronter.

- Alle som testet applikasjonen valgte å innføre den som en del av studiet sitt, påstår Larsen.

Den mest prestisjetunge kontrakten i Norge kom i september med Universitetet i Oslo.

- Norsk Regnesentral fikk i oppdrag av UiO å evaluere tre-fire ulike e-læringssystemer, og vi kom klart best ut. Vår avtale med UiO går over tre år, og det innebærer at 35.000 studenter og lærere bruker Classfronter som et strategisk verktøy, hevder Larsen.

Samtidig har selskapet fått kontrakt med 25 andre høyskoler og universiteter i Norge. Dermed er dette markedet så godt som "kuppet" på hjemmebane.

- Dette er en meget stor tillitserklæring fra norske høyskoler og universiteter, sier Larsen.

Han er fullstendig klar over hvilke suksesskriterier selskapet har hatt - og fortsatt har:

- Vi har hatt en referansegruppe i ett år nå, med rundt 15 representanter fra ulike brukergrupper. Denne referansegruppen er et besluttende organ, forteller gründeren.

- Vi har gitt ansvaret til denne gruppen. Markedet bestemmer selv hvilken retning konseptet skal utvikle seg. Fronter (som nå består av ca. 20 ansatte) er koordinatorer og ansvarlige utgivere. Vi organiserer prosessen. Hvis referansegruppen finner ut at de trenger en ny funksjon, så definerer vi et prosjekt som gruppen jobber videre med. Referansegruppen har siste ordet.

- Om vi blir sårbare av det? Nei! Her er styrken, proklamerer Larsen. - Produktet blir et resultat av det reelle behovet, og det gir også økt tillit i markedet, tror han.

Fronter er også på full fart ut i resten av verden. - Vi har besøkt rundt 50 universiteter utenfor Norge, og vi har fremdeles ikke funnet ett behov som ikke vår applikasjon har dekket, sier han førnøyd.

Larsen legger til at selskapet nå er i ferd med å etablere internasjonale referansegrupper. Målet er å skape en plattform for kunnskap gjennom samarbeid, og Larsen mener brukerne blir lojale når de får være med å påvirke.

Til toppen