FrP best på IT

Med unntak av FrP svikter partiene IKT-næringen, mener Per Morten Hoff i IKT-Norge.

Med unntak av FrP svikter partiene IKT-næringen, mener Per Morten Hoff i IKT-Norge.

Målt i omsetning er IKT-næringen Norges nest største. Bransjen omsetter for 235 milliarder kroner og har 115.000 ansatte.

Men det er fortsatt uakseptabel lav deltagelse fra de politiske partiene, mener Per Morten Hoff i IKT-Norge.

Han forteller til Dagens Næringsliv at IKT-Norge rangerer FrP høyest når det gjelder IT-politikk. FrP får terningkast fem og begrunnes med dette:

Partiet har fyldigst omtale og politikk innen IT. FrP har en mengde positive formuleringer om betydningen av å satse på IT-løsninger. Partiet tar i likhet med SV tak i bredbåndsutbyggingen. FrP er noe svakt på modernisering, men totalt sett i særklasse på IT-politikk.

Dårligst karakter får Høyre med terningkast to, som begrunnes slik:

Partiet nevner ikke IT-næringen overhodet i sitt programutkast. Derimot får andre næringer som bioteknologi, fisk og skog sterk plass i næringspolitikken. IKT-Norge er skuffet, spesielt siden Høyres moderniseringsminister Morten A. Meyer har IT som spesialfelt.

IKT-Norge gir både Arbeiderpartiet og Sosialistisk Venstreparti terningkast 3. De andre partiene er ikke nevnt.

Til toppen