FrP: - NSBs GSM-plan er stormannsgalskap

NSB ønsker hele 1,2 milliarder kroner til å bygge sitt eget GSM-nett. FrPs samferdselsrådgiver Peter N. Myhre rister på hodet.

NSB og Jernbaneverket ønsker å sikre den norske jernbanetrafikken bedre etter Åsta-ulykken. Nå har Jernbaneverket oppsiktvekkende nok gitt sitt eget datterselskap BaneTele en kontrakt på å bygge 600 GMS-basestasjoner for å kunne kommunisere med togene. Prislappen er på hele 1,2 milliarder kroner, noe som kommer i tillegg til andre ønsker NSB og Jernbaneverket har.


FrPs samferdselspolitiske talsmann, Peter N. Myhre, lar seg forbløffe av planene:

- Jernbanen står for bare fire prosent av persontransporten i Norge. Jeg synes derfor det er stormannsgalskap å be om 1,2 milliarder kroner til en litt bedre sikring når man sammenligner med hva man ellers kan gjøre med så mye penger, sier den tidligere Oslo-ordføreren til digi.no.

Myhre lister opp rassikring, utbedring av farlige veikryss og nye tog som poster han mener vil gi enda bedre sikring for samme pengebeløp.

- Jeg har veldig vanskelig for å se at Stortinget skal finne penger til dette, konkluderer han.

Til toppen